Test na koronawirusa (Covid-19) – czy skuteczny?

Eksperci zgadzają się jednogłośnie, iż w zapobieganiu rozprzestrzeniania się Covid-19 niezwykle istotna jest diagnostyka, czyli powszechnie dostępny test na koronawirusa. Liczba przeprowadzanych testów wpływa nie tylko na wykrywalność, ale także umożliwia skutecznie odizolowywać zakażonych, ograniczając tym samym liczbę nowych zakażeń koronawirusem. Obecnie do diagnostyki wykorzystywane są testy genetyczne oraz pomocnicze testy immunologiczne – który test na Covid-19 jest najszybszy i najskuteczniejszy?

Rodzaje testów określone przez WHO

Ze względu na stale rozprzestrzeniającą się infekcję koronawirusem SARS-CoV-2 wymagane jest monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w rejonach objętych zakażeniem. Sposoby przeprowadzania testów wykrywających obecność koronawirusa określone zostały w tymczasowym rozporządzeniu Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO. Test na Covid-19 zaleca się wykonywać na podstawie przesłanek epidemiologicznych oraz klinicznych, ze szczególnym uwzględnieniem prawdopodobieństwa wystąpienia infekcji. Przeprowadzenie testów wymaga specjalistycznego sprzętu, które obsługiwać może jedynie odpowiednio przeszkolony personel medyczny, konieczne jest również przestrzeganie szczególnych środków bezpieczeństwa – oznacza to, iż w Polsce test na koronawirusa może przeprowadzić w konkretnych laboratoriach. Wskazaniem do wykonania badania na obecność koronawirusa jest bezpośredni kontakt z osobą zarażoną lub objawy wskazujące na Covid-19, między innymi: wysoka gorączka, duszności, kaszel i problemy z oddychaniem.

test na koronawirusa

Genetyczny test na koronawirusa (Covid-19)

Podstawowym testem zalecanym przez Światową Organizację Zdrowia w celu wykrycia zakażenia koronawirusem jest laboratoryjne badanie techniką NAAT – technika amplifikacji kwasu nukleinowego. Jest to genetyczny test na koronawirusa, który pozwala na wykrycie RNA, czyli kwasu rybonukleinowego wirusa w próbce pobranej od pacjenta. Do przeprowadzenia badania konieczne jest pobranie próbki plwociny lub wymazu nosowo-gardłowego, ale w niektórych przypadkach wskazane może być także badanie krwi, moczu i stolca. Test NAAT na potwierdzenie obecności koronawirusa wykazuje wysoką skuteczność, jednakże czasem konieczne może być powtórne przeprowadzenie badania w celu potwierdzenia wyniku.

Immunologiczny test na koronawirusa

Pomocniczo w procesie monitorowania rozwoju epidemii Covid-19 wykorzystywany jest również immunologiczny (serologiczny) test na koronawirusa. Przedstawione testy stosuje się jako metodę wspomagającą monitorowanie rozwoju sytuacji epidemiologicznej – testy wykonywane są szybciej oraz nie wymagają tak dużego nakładu środków, jak w przypadku genetycznego testu na Covid-19. Przedstawiona metoda diagnostyczna cechuje się mniejszą czułością, niż testy genetyczne, dlatego też trwają prace nad ulepszeniem metody serologicznej, gdyż może okazać się przydatna podczas monitorowania wzrostu zakażeń. Test serologiczny wykrywa we krwi pacjenta specyficzne przeciwciała, takie jak: IgA, IgG oraz IgM, które wytworzył organizm, aby samodzielnie zwalczyć infekcję. Przedstawione przeciwciała obecne są we krwi dopiero po 2 lub 3 tygodniach od wchłonięcia patogenu, w związku z czym test immunologiczny w początkowej fazie infekcji może być nieskuteczny, a wynik ujemny nie w każdym przypadku będzie wiarygodny. Immunologiczny test na koronawirusa najlepiej wykonać w celu sprawdzenia, czy dany pacjent przeszedł już infekcję, czego dowodem będą obecne w krwi przeciwciała IgA, IgG lub IgM.

W związku z tym, badanie potwierdzające obecność przeciwciał należy traktować jako pomocnicze, a wynik dodatni powinien zostać skonsultowany przez lekarza z uwzględnieniem stanu klinicznego pacjenta oraz występującymi objawami.

Komercyjny test na koronawirusa

Według danych podanych przez Ministerstwo Zdrowia testy na obecność koronawirusa przeprowadzane są obecnie w 126 laboratoriach – część z przedstawionych placówek wykonuje nie tylko badania próbek zleconych przez lekarzy, ale również posiada w swojej ofercie komercyjne badania próbek. Rekomendowane przez WHO testy genetyczne prywatnie można przeprowadzić jedynie w kilku największych miastach w Polsce, natomiast testy serologiczne są powszechniej dostępne i mniej kosztowne.

Autor: Patrycja Trendel

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

*

*