Cyklaminian sodu – czy należy się go obawiać? Właściwości i zastosowanie cyklaminianu

W związku z rosnącą częstością występowania nadwagi i otyłości poszukuje się sposobów, które mogłyby pomóc przeciwdziałać nadmiernej masie ciała. Substancje słodzące takie jak cyklaminian sodu, zastępując spożycie klasycznego cukru spożywczego, mogłyby pomóc w walce z otyłością. W końcu słodziki dostarczają znacznie mniej energii lub nie dostarczają jej wcale i nadal pozwalają na odczuwanie słodkiego smaku posiłków i przekąsek. Czy warto włączyć cyklaminian sodu do diety? Poznaj jego właściwości i wpływ na organizm człowieka.

Cyklaminian sodu – charakterystyka związku

Do odkrycia cyklaminianu sodu, podobnie jak i wielu innych obecnie powszechnie spożywanych substancji słodzących, doszło przypadkiem. Miało to miejsce już prawie sto lat temu, gdyż było to w 1937 roku. Wynalezienia tej substancji dokonał chemik czechosłowackiego pochodzenia, Michael Sveda.

Warto wiedzieć, że cyklaminian sodu to właściwie niepojedyncza substancja słodząca, a grupa związków – cyklaminianów o takich właściwościach. Cyklaminiany mają postać białej lub prawie białej substancji – proszku bądź kryształów. Nie mają charakterystycznego zapachu i cechują się słodkim smakiem.

Czy cyklaminian sodu jest bezpieczny? 

Niestety spożywanie cyklaminianów, w tym cyklaminianu sodu, jest związane z kontrowersjami. Słodziki te nadal są zabronione do spożycia w niektórych krajach na świecie, w tym w USA. Przyczyną tego są badania z lat 70. XX wieku, w których wykazano, że cyklaminiany mogą wpływać kancerogennie, czyli zwiększać ryzyko nowotworów. 

Otrzymane wyniki były wstrząsające i zostały poddane szerokiej analizie przez naukowców z całego świata. Co ciekawe, jak wykazano w badaniach chemicznych, cyklaminian sodu, a także pozostałe związki z tej grupy, nie ulegają metabolizmowi w organizmie człowieka. Oznacza to, że spożyte z żywnością są wydalane w formie niezmienionej. Zatem analizując te substancje pod tym względem, można je uznać za bezpieczne. Jednocześnie niektórzy badacze sugerują, że szkodliwy wpływ może mieć ten słodzik na kolejnych etapach. Mianowicie, cyklaminiany metabolizowane przez mikroflorę bakteryjną np. zasiedlającą ludzki przewód pokarmowy, mogą przyczyniać się do powstawania związków rakotwórczych.

W związku z powyższym, aby ograniczyć ryzyko negatywnego wpływu substancji na organizm człowieka, ustalono dopuszczalny dzienny poziom spożycia – ADI. Zgodnie ze stanowiskiem ekspertów Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) spożycie cyklaminianów należy ograniczyć do 11 mg na kilogram masy ciała na dzień. Jest to maksymalną porcja słodzika, jaką może spożyć zdrowa osoba dorosła w ciągu dnia, przez całe życie i nie powinno to stanowić zagrożenia dla jej zdrowia.

Warto także podkreślić, że obecnie nadal trwają badania dotyczące cyklaminianów i ich bezpieczeństwa. Obecnie uważa się, że nie mają one negatywnego, w tym rakotwórczego, wpływu na organizm człowieka. Jeśli jednak pojawią się nowe dowody naukowe wskazujące na szkodliwy wpływ na ludzi, możliwe jest zmiana oświadczeń, a także zmiana poziomu ADI.

Spożywanie słodzików nierzadko jest związane z szeregiem obaw o zdrowie. Warto wiedzieć, że są to w większości substancje o dosyć innowacyjnym charakterze, ale zawsze ich bezpieczeństwo musi zostać potwierdzone jeszcze przed wprowadzeniem na rynek. Z kolei nowe dowody naukowe pozwalają na aktualizację wytycznych. W przypadku słodzików, EFSA dokonuje oceny dostępnej literatury naukowej i poziomu bezpieczeństwa regularnie, co kilka – kilkanaście lat. W związku z tym chcąc zadbać o aspekt zdrowotny swojej diety, najlepiej opierać się na merytorycznych źródłach wiedzy – wytycznych towarzystw i organizacji opiniotwórczych. Aby poznać więcej faktów i mitów na temat słodzików, zajrzyj tutaj: https://podyplomie.pl/aktualnosci/04873,substancje-slodzace-fakty-i-mity

Cyklaminian sodu jako substancja słodząca

Obecność cyklaminianów w żywności oznacza się symbolem E952. Są one dobrze rozpuszczalne w wodzie, dzięki czemu często stosuje się je do produkcji napojów gazowanych bez cukru. Słodziki te są również stabilne chemicznie w podwyższonej temperaturze, dzięki czemu mogą być stosowane w produkcji żywności poddanej obróbce termicznej np. ciast i ciasteczek. 

Ważną właściwością cyklaminianów jest także to, że są one zdolne do synergii z innymi substancjami słodzącymi. Dzięki temu mogą być stosowane w mniejszych ilościach lub pozwalają na zastosowanie innych słodzików w mniejszej ilości, a także mogą maskować niekorzystny posmak innych słodzików (np. metaliczny posmak sacharyny). 

Cyklaminian sodu w produktach spożywczych

Obecnie cyklaminiany, w tym cyklaminian sodu, jest dodawany przede wszystkim do żywności wysoko przetworzonej i przekąsek takich jak słodycze, lody, gumy do życia, żywność dla sportowców. Zasady dodawania cyklaminianów do artykułów spożywczych określone są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Podsumowując, obecnie cyklaminiany, w tym cyklaminian sodu, są słodzikami dopuszczonymi do spożywania na terenie Unii Europejskiej. Włączając je do diety, należy pamiętać o umiarkowanym ich spożyciu. Warto także śledzić najnowsze doniesienia naukowe organizacji takich jak EFSA i w przypadku zmiany wytycznych, zastosować się do rekomendacji.

Bibliografia:

  • Czajkowska – Mysłek i wsp. Ocena zawartości cyklaminianu sodu w napojach bezalkoholowych. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 2013:68:2.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
  • Wierzbicka. „Słodziki” – aspekty żywieniowe i zdrowotne. WSZECHNICA ŻYWIENIOWA SGGW, maj 2014.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

*

*