W poszukiwaniu nowych metod terapii raka żołądka

Bardzo często zdarza się, że nowotwory żołądka rosną przez lata w ciele pacjenta, a ten nie jest tego świadomy. Kiedy są diagnozowane, rak znajduje się już w tak zaawansowanym stadium, że rokowania pacjentów nie są najlepsze. Może to się jednak zmienić za sprawą badań prowadzonych przez polskich naukowców. Zajęli się oni bowiem badaniem nowych metod terapeutycznych, których celem jest w pierwszej kolejności przedłużenie okresu przeżywania chorych leczonych z powodu nowotworu żołądka.

Rak żołądka i jego objawy

Szacuje się, że w Polsce co roku diagnozę raka żołądka słyszy około 5000 osób. Jest to częsty rodzaj nowotworu wśród mieszkańców Europy czy Stanów Zjednoczonych, ale najczęściej występuje w Chinach, Korei i Japonii. W większości rak żołądka diagnozowany jest po 50. roku życia, głównie u mężczyzn, a ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem. Wyższe mają mężczyźni, palący papierosy, którzy prowadzą nieodpowiednią dietę. Dużą rolę odgrywają przy tym czynniki genetyczne.

Wśród objawów raka żołądka wymienia się przede wszystkim bóle brzucha, niestrawność, wczesne uczucie najedzenia, ale nie są one tak swoiste, by od razu podejrzewać nowotwór. Dlatego też jest on diagnozowany dość późno, kiedy rak zdąży już dać przerzuty na węzły chłonne, trzustkę, śledzionę i otrzewną.

Leczenie raka żołądka

Chorzy, u których diagnozuje się raka żołądka, najczęściej są poddawani operacji chirurgicznej i dodatkowo stosowana jest chemioterapia dożylna. Jeśli pojawi się wznowa choroby w jamie otrzewnej, można zastosować skuteczną formę leczenia tj. chirurgię cytoredukcyjną. Polega ona na usunięciu wszystkich makroskopowych ognisk nowotworu i zastosowaniu chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii – HIPEC.

Nowy sposób leczenia raka żołądka

Polscy naukowcy prowadzą badania w kierunku wprowadzenia innowacyjnego, skuteczniejszego schematu leczenia raka żołądka. To badania CHIMERA – „Przedoperacyjna chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii uzupełniająca leczenie skojarzone w zaawansowanym raku żołądka z wysokim ryzykiem nawrotu otrzewnowego – badanie wieloośrodkowe z randomizacją”. Badanie to ma na celu ustalenie, czy wzbogacenie standardowego schematu leczenia raka żołądka metodą HIPEC przyniesie oczekiwane, korzystne rezultaty i poprawę wyników leczenia.

Główny badacz w projekcie, prof. Dr hab. Piotr Richter, wskazuje, że dotychczasowe opublikowane badania pozwalają na przypuszczenie, że można uzyskać korzystny rezultat w takim sposobie leczenia. Ma on przejawiać się w zmniejszeniu częstości wznów otrzewnowych raka żołądka. Możliwe jest też wydłużenie przeżycia chorych leczonych z raka żołądka.

Badanie kliniczne CHIMERA jest finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych. Włączono do niego 600 chorych z 7 ośrodków referencyjnych w wieku od 18 do 75 lat z rakiem żołądka potwierdzonym w wyniku pobrania wycinka z guza i badań histopatologicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

*

*