Bezsenność – jak leczyć?

Nader często bezsenność jest bagatelizowaną dolegliwością, zwłaszcza wśród Polaków. Tymczasem w wielu rozwiniętych krajach na całym świecie bezsenność uznawana jest za chorobę cywilizacyjną, związaną głównie ze stresem i prowadzeniem niezdrowego trybu życia. Dlatego też stosunkowo niewielu chorych leczy się na bezsenność, a i dostęp do usług i konsultacji medycznych w tym zakresie bywa mocno ograniczony.

Niemniej, na ogół nie występują znaczące różnice w zakresie stosowanych metod leczenia bezsenności w Polsce i na świecie. Co więcej, to właśnie w naszym kraju, jako jednym z pierwszych, wdrożono pionierską metodę terapii poznawczo-behawioralnej jako podstawowego sposobu leczenia bezsenności. Problemem jest trafna diagnoza problemu u pacjenta, przez lekarza pierwszego kontaktu, psychiatrę czy neurologa. Brakuje wyspecjalizowanych klinik i przychodni, które zajmowałyby się badaniami snu i leczeniem bezsenności.

leczenie bezsennosciMetody leczenia

Jeśli już bezsenność zostanie w odpowiedni sposób zdiagnozowana, lekarz podejmuje decyzję o tym, jak leczyć pacjenta. Generalnie w zastosowaniu są metody farmakologiczne i niefarmakologiczne, z terapią psychologiczną na czele. Nie można sprowadzać leczenia bezsenności wyłącznie do podania chorym tabletki nasennej. W ten sposób zapobiega się jedynie problemowi braku snu, ale nie docieka się jego przyczyn i nie leczy się ich.

Leki nasenne

Tabletki nasenne mają prostą zasadę działania, mianowicie mają spowodować, że pacjent zaśnie po określonym czasie od zażycia leku. Jeszcze kilka lat temu powszechne w użyciu były tabletki nasenne barbiturany, a następnie wprowadzono do obiegu benzodiazepiny. Dziś technika farmaceutyczna rozwinęła się na tyle, że udoskonalono leki nasenne i przepisuje się pacjentom takie tabletki tak:

  • Zolpidem,
  • Zopiklon,
  • Zaleplon.

Są to skuteczne leki nasenne, ale nie można ich traktować jako farmaceutyki leczące bezsenność. Powinny być stosowane jedynie doraźnie, a nie w sposób długofalowy. Maksymalnie chory powinien przyjmować je nie częściej niż 2-3 razy w tygodniu. Obecnie lekarze stoją na stanowisku, że przy przyjmowaniu tabletek nasennych codziennie leczenie nie powinno trwać dłużej niż miesiąc. Jeśli bezsenność wynika ze stresującego okresu w życia pacjenta i ma charakter krótkotrwały, wówczas leki nasenne powinny pomóc choremu.

Leczenie niefarmakologiczne

Za podstawę leczenia bezsenności powinno przyjmować się terapię behawioralną, której celem jest odkrycie przyczyny bezsenności, a nie tylko łagodzenie jej skutków. W zastosowaniu jest równocześnie terapia poznawcza.

W przypadku terapii behawioralnej polega ona na zmianie rytuałów wieczornych danej osoby. Pacjent powinien się wyciszyć i spędzać w łóżku jedynie tyle czasu, ile rzeczywiście śpi. Psycholodzy stosujący terapię behawioralną u swoich pacjentów twierdzą, że skrócenie czasu leżenia przeznaczanego na czuwanie może wspomóc leczenie bezsenności.

Z kolei terapia poznawcza ma na celu redukcję lęków sennych. Pacjent może permanentnie obawiać się położenia do łóżka i etapu zasypiania. Obawy wynikają z podstawy problemu, czyli z bezsenności. Jeśli jesteśmy przekonani co do tego, że nie zaśniemy, albo nasz sen będzie przerywany, tym gorzej przyjdzie nam odpocząć w czasie godzin nocnych. Czasem wystarczy zmienić błędne przekonanie pacjenta o bezsenności, aby zmniejszyć natężenie problemów. Powinien on pozytywnie podchodzić do kwestii snu, a zadaniem terapeuty jest nauczenie pacjenta racjonalnego myślenia o śnie i bezsenności. Wypracowanie dystansu pacjenta w stosunku do snu najczęściej likwiduje problem bezsenności.

Leczenie konieczne

Najważniejsze jest, aby osoby chorujące na bezsenność zdały sobie sprawę z istniejącego problemu i chciały szukać pomocy medycznej. Najlepiej leczyć takie schorzenia u specjalistów od zaburzeń snu. Tego typu poradnie funkcjonują w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, na skierowanie wydawane przez lekarza rodzinnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

*

*

Copyright by DrogaPoZdrowie.pl - Portal Wiedzy o Zdrowiu (c) 2009 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone