PARACETAMOL zawiesina

Wskazania PARACETAMOL zawiesina

PARACETAMOL jest lekiem przeciwbólowym, dlatego też jest stosowany głównie przy wszelakich bólach: głowy, zębów, miesiączkowych i innych. Ponadto wykazuje działanie przeciwgorączkowe.

Działanie PARACETAMOL zawiesina

Działa przede wszystkim przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Odbywa się to dzięki temu, ze PARACETAMOL hamuje aktywność cyklooksygenazy prostlaglandynowej w ośrodkowym układzie nerwowym. Paracetamol szybko i w pełnej postaci przenika do przewodu pokarmowego. Największe stężenie tej substancji we krwi występuje po 30-60 minutach od momentu zażycia leku. Rozkład paracetamolu odbywa się w wątrobie, a jego wydalanie następuje z moczem.

Dawkowanie PARACETAMOL zawiesina

– preparat przeznaczony do stosowania doustnego
– w przypadku niemowląt powyżej 3 m.ż. i dzieci zaleca się jednorazowo dawkę wynoszącą 10-15 mg/kg m.c., przyjmując po 4 godzinach kolejną (nie stosować więcej niż 4 dawki/24h).

Przeciwwskazania PARACETAMOL zawiesina

– rzadko obserwuje się reakcje uczuleniowe takie jak wysypka, świąd.
– sporadycznie pojawiają się mdłości, torsje, zaburzenia trawienia, niedobór płytek krwi, obniżenie poziomu leukocytów lub granulocytów