FLUENZ TETRA aerozol

  • Postać: Aerozol do nosa, zawiesina
  • Kategoria: Szczepionki

Wskazania FLUENZ TETRA aerozol

FLUENZ TETRA to produkt leczniczy wskazany do stosowania jako szczepionka przeciw grypie. Aerozol do nosa przeznaczony dla dzieci i młodzieży (powyżej 2. roku życia do 18. roku życia).

Działanie FLUENZ TETRA aerozol

FLUENZ TETRA jest tetrawalentną szczepionką, która zawiera antygeny przeciwko czterem szczepom wirusa grypy (typu A/(H1N1), typu A/(H3N2) oraz dwóm szczepom typu B (po jednym z każdej linii)). W składzie leku zastosowano reasortant wirusa grypy (żywy atenuowany) czterech szczepów: A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09 – szczep podobny (A/Switzerland/3330/2017, MEDI 307134), A/Kansas/14/2017 (H3N2) – szczep podobny (A/Kansas/14/2017, MEDI 308763), B/Colorado/06/2017 – szczep podobny (B/Colorado/06/2017, MEDI 293454), B/Phuket/3073/2013 – szczep podobny (B/Phuket/3073/2013, MEDI 254977). Szczepionka ma postać aerozolu do nosa, przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży.

Dawkowanie FLUENZ TETRA aerozol

– preparat przeznaczony do stosowania donosowo
– młodzież, dzieci powyżej 24. miesiąca życia stosuje się 0,2ml – po 0,1ml do każdego otworu nosowego
– w przypadku dzieci nieszczepionych wcześniej przeciw przeciw grypie sezonowej, dawkę należy powtórzyć w odstępie co najmniej 4 tygodni.

Przeciwwskazania FLUENZ TETRA aerozol

– nadwrażliwość na substancje czynne, substancje pomocnicze, także na gentamycynę
– ciężka reakcja alergiczna (anafilaktyczna) na jajka, białka jaja kurzego
– dzieci, młodzież z klinicznymi niedoborami odporności, które są konsekwencją: ostrej lub przewlekłej białaczki, chłoniaka, objawowego zakażenia HIV, niedoborów odporności komórkowej, leczenia dużymi dawkami kortykosteroidów.
– dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia, u których stosowane są salicylany
– wiek poniżej 24. miesiąca życia