CERTICAN

  • Postać: tabletki, tabletki do przygotowywania zawiesiny doustnej
  • Rodzaj: Lek
  • Kategoria: Inne

Wskazania CERTICAN

CERTICAN jest preparatem wykorzystywanym w ramach zapobiegania odrzucaniu organu o dorosłych biorców allogenicznych przeszczepów nerek lub serca (narażonych na niewielkie bądź przeciętne prawdopodobieństwo odrzucenia przeszczepu). Przeznaczony do stosowania w skojarzeniu z cyklosporyną w mikroemulsji i kortykosteroidami.

Działanie CERTICAN

CERTICAN to lek działający na bazie ewerolimusu, który odpowiada za właściwości immunosupresyjne. Przyjmowany doustnie zatrzymuje proliferację, a w rezultacie również ekspansję klonalną limfocytów T aktywowanych antygenem, za pomocą interleukin specyficznych dla komórek T, np. interleukinę-2 i interleukinę-15.preparat działa nie tylko na poziomie limfocytów T (zatrzymuje także proliferację komórek krwiotwórczych i niekrwiotwórczych).

Dawkowanie CERTICAN

– preparat przeznaczony do podawania doustnego
– zazwyczaj na początku zaleca się przyjmowanie dawki wynoszącej 0,75 mg x 2/24h.

Przeciwwskazania CERTICAN

– bardzo często obserwuje się spadek leukocytów we krwi, wzrost poziomu LDL i trójglicerydów we krwi
– często dochodzi do występowania infekcji wywołanych przez wirusy, bakterie, grzyby, posocznicy, niedokrwistości, podwyższonego ciśnienia tętniczego, torbieli limfatycznej, mdłości, torsji, zmian trądzikowych, powikłania ran chirurgicznych, zakażenia dróg moczowych, stany obrzękowe, dolegliwości bólowe, niedoczynność gonad męskich, atypowe zapalenie płuc