ZOLMILES

  • Postać: tabl. uleg. rozp. w jamie ustnej
  • Rodzaj: Lek
  • Kategoria: Przeciwbólowe

Wskazania ZOLMILES

ZOLMILES jest preparatem przeznaczonym do stosowania w przypadku migrenowych bólów głowy.

Działanie ZOLMILES

ZOLMILES to jeden z preparatów zawierających zolmitryptan – wybiórczy agonista naczyniowych receptorów 5HT1B/1D, odpowiedzialnych za kurczliwość naczyń. Charakteryzuje się znacznym powinowactwem do ludzkich rekombinowanych receptorów 5HT1B i 5HT1D oraz przeciętne do receptorów 5HT1A. Substancja czynna zawarta w leku nie wykazuje znaczącego powinowactwa bądź czynności leczniczej do innych podtypów receptorów 5HT (5HT2, 5HT3, 5HT4) albo do receptorów histaminowych, muskarynowych, adrenergicznych i dopaminergicznych. Lek powoduje zwężenia rozszerzonych naczyń krwionośnych i łagodzi dolegliwości bólowe głowy oraz inne symptomy napadu migrenowego, takie jak torsje , mdłości, światłowstręt i nadwrażliwość na dźwięk.

Dawkowanie ZOLMILES

– preparat przeznaczony do stosowania doustnego
– zaleca się przyjmowanie 2,5-5 mg przy pierwszych oznakach bólu migrenowego
– jeżeli mimo zastosowanej dawki ból nie ustąpi można zastosować kolejna dawkę.

 

Przeciwwskazania ZOLMILES

– często obserwuje się mdłości, przesuszenie w jamie ustnej, torsje, bóle brzucha, osłabienie, zawroty i bóle głowy, czucie opaczne, uczucie gorąca, przeczulica, nadmierne bicie serca, ucisk lub ból w okolicy gardła, szyi,
– rzadko pojawia się częstoskurcz, przemijający wzrost ciśnienia tętniczego, zwiększone oddawanie moczu, atak anafilaktyczny, symptomy uczuleniowe, pokrzywka i inne