Tlenoterapia – czy jest pomocna w leczeniu Covid-19?

Leczenie Covid-19 to wyzwanie dla służby zdrowia. Nie ma jednego skutecznego leku, który byłby w stanie zwalczyć koronawirusa odpowiedzialnego za zakażenie. Z tego też powodu leczenie SARS-Cov-2 ma charakter objawowy. W przypadku bezobjawowego lub łagodnego przebiegu zakażony pozostaje w izolacji domowej, natomiast przy ciężkim przebiegu konieczna jest hospitalizacja, w czasie której choremu podawany jest tlen. Podawanie tlenu w leczeniu Covid-19 jest bardzo pomocne, jednak czy bezpieczne jest stosowanie inhalacji tlenem w domu bez nadzoru lekarza?

Leki na koronawirusa

Od początku pandemii naukowcy i lekarze testują coraz to nowe metody zwalczania SARS-Cov-2. Duże nadzieje pokładano m.in. w chlorochinie, w remdesivirze oraz molnupiravirze, jednak żaden z tych leków na razie nie okazał się w 100% skutecznym środkiem do zneutralizowania zagrożenia związanego z epidemią. Jeśli nie da się leczyć przyczyny, pozostaje leczenie objawowe. U chorych z łagodnymi objawami zwykle stosuje się leki o działaniu przeciwgorączkowym (ibuprofen i paracetamol) oraz preparaty zmniejszające ból gardła i kaszel, dodatkowo zaleca się odpoczynek i prawidłowe nawadnianie organizmu. Przy ciężkim przebiegu schemat leczenia wygląda zupełnie inaczej, zwłaszcza gdy dochodzi do zespołu ostrej niewydolności oddechowej – wtedy konieczna jest tlenoterapia, mechaniczne wspomaganie oddychania za pomocą respiratora oraz transfuzje osocza ozdrowieńców.

tlenoterapia w covid

Tlenoterapia – kiedy stosować?

Jest wiele wskazań do tlenoterapii. Przede wszystkim są to schorzenia układu oddechowego m.in. przewlekła obturacyjna choroba płuc, przewlekła niewydolność oddechowa czy samoistne włóknienie płuc. Niedostateczna podaż tlenu w przebiegu takich chorób skutkuje spadkiem saturacji krwi, czyli wysycenia hemoglobiny tlenem. Niska saturacja (poniżej 90%) może grozić bardzo poważnymi konsekwencjami dla zdrowia i życia. Pacjenci z chorobami układu oddechowego nie zawsze wymagają hospitalizacji, tlenoterapię można prowadzić także w domu z użyciem butli z tlenem lub koncentratorów tlenu (domowe leczenie tlenem (DLT)). Najważniejsze jest jednak to, aby tlen podawany był pod ścisłym nadzorem lekarza i po przeprowadzeniu odpowiednich badań kwalifikujących do takiej terapii. A jakie są korzyści z podawania tlenu? Ze względu na poprawę dotlenienia notuje się polepszenie sprawności fizycznej i stanu psychicznego, zmniejszeniu ulegają zaburzenia oddychania, następuje poprawa jakości snu, ponadto pacjenci przyjmujący tlen rzadziej są hospitalizowani z powodu zaostrzenia objawów.

Czy tlen jest pomocny w leczeniu Covid-19?

Pojawienie się duszności oraz problemów z oddychaniem wymaga natychmiastowej hospitalizacji pacjenta z koronawirusem. Leczenie objawów należy prowadzić z użyciem specjalistycznego sprzętu, a przede wszystkim pod nadzorem wykwalifikowanego personelu. Tlen musi być podawany w sposób ciągły, krótkotrwała inhalacja nie przyniesie żadnego efektu leczniczego! Dopiero oddychanie przez chorego zwiększonym stężeniem tlenu zapewnia właściwe utlenowanie krwi, czyli poprawia jej saturację i zmniejsza ryzyko wystąpienia niedotlenienia narządów wewnętrznych. W większości przypadków wystarczająca jest tlenoterapia bierna – tlen podaje się przy pomocy np. cewnika donosowego lub maski Venturiego samodzielnie oddychającemu pacjentowi. Dopiero bardzo ciężki stan pacjenta i niemożność samodzielnego oddychania wymuszają użycie respiratora.

Tlenoterapia domowa u osób z koronawirusem

Znaczenie stosowania zwiększonego stężenia tlenu w leczeniu ostrej niewydolności oddechowej w przebiegu Covid-19 jest nie do podważenia! Jednak stosowanie tlenu w domu bez nadzoru specjalisty nie jest pomysłem, który warto realizować. Kupowany tak chętnie przez Polaków tlen medyczny w sprayu nie nadaje się do stosowania przy trudnościach z oddychaniem związanych z pogarszaniem się stanu zdrowia u zakażonych koronawirusem! Zamiast puszki tlenu lepiej pieniądze zainwestować w pulsoksymetr, czyli urządzenie do monitorowania saturacji krwi. Wartość saturacji poniżej 90% może wskazywać na objawy niewydolności oddechowej, wskazana jest wówczas konsultacja z lekarzem. Wracając do dostępnego na rynku tlenu medycznego, to taki produkt faktycznie może być pożyteczny, ale tylko u osób zdrowych! Sprawdza się bardzo dobrze u sportowców po wysiłku fizycznym w celu zmniejszenia uczucia zmęczenia lub w trakcie górskich wspinaczek jako środek poprawiający komfort oddychania. Zastosowanie kilku wdechów skoncentrowanego tlenu w takich sytuacjach może poprawić funkcjonowanie układu oddechowego. U osób chorych kilka wdechów, a na tyle wystarcza jedna puszka, nie zrobi większej różnicy! Dodatkowo nadużywanie tlenoterapii lub jej niewłaściwe stosowanie może doprowadzić do niepotrzebnych komplikacji!

Tlenoterapia jest jednym z filarów leczenia ciężkiego przebiegu zakażenia SARS-Cov-2, potwierdzi to każdy lekarz. Równocześnie specjaliści przestrzegają przed korzystaniem z tlenu medycznego w warunkach domowych. Aby tlenoterapia przynosiła oczekiwane efekty, musi być prowadzona pod ścisłą kontrolą personelu medycznego! Inhalacje tlenem, które można wykonać tlenem z puszki, są nie tylko nieskuteczne przy dusznościach covidowych, ale mogą być wręcz niebezpieczne!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

*

*