Schemat dawkowania amantadyny w Covid-19

Jak stosować amantadynę? Skuteczność terapii jest ściśle związana z odpowiednim dawkowaniem leku! Naprawdę nie wystarczy łyknąć kilka tabletek i czekać, aż wszystkie objawy znikną! Pionierem leczenia Covid-19 amantadyną w Polsce jest dr Włodzimierz Bodnar. W trosce o pacjentów i jako wsparcie dla innych lekarzy podzielił się on swoimi doświadczeniami w walce z SARS-CoV-2 oraz swoim autorskim schematem dawkowania amantadyny u chorych na Covid-19!

Amantadyna według Bodnara

Od początku pandemii trwają poszukiwania leku na Covid, żaden z dotychczasowych kandydatów nie okazał się jednak skutecznym rozwiązaniem. W tym samym czasie dr Włodzimierz Bodnar – pulmonolog i pediatra z przemyskiej przychodni – opracował swój autorski plan leczenia Covid-19 z wykorzystaniem amantadyny, czyli nieco zapomnianego leku przeciwwirusowego. Obecnie wielu lekarzy z całej Polski stosuje się do zasad dr. Bodnara i z powodzeniem leczy swoich pacjentów amantadyną! Równocześnie duża część środowiska medycznego aktywnie ignoruje jego pracę i sukcesy.

schemat dawkowania amantadyny

Zasady leczenia amantadyną

Według dr. Bodnara główną zasadą, jaką powinien kierować się lekarz stosujący amantadynę u chorego na Covid-19, jest stały kontakt z pacjentem i codzienna kontrola jego stanu zdrowia. Jako że Covid-19 jest chorobą nieprzewidywalną, a jej leczenie jest wyzwaniem nawet dla doświadczonych medyków, chory nie powinien leczyć się sam! Rozpoczęcie leczenia, modyfikowanie dawkowania oraz przerwanie stosowania leku musi obywać się w porozumieniu z lekarzem! Ważnym powodem, dla którego nie należy samodzielnie rozpoczynać leczenia amantadyną, jest szereg przeciwwskazań do jej stosowania. Kto nie może przyjmować amantadyny? Przeciwwskazaniem jest między innymi ciężka arytmia, niewydolność nerek, choroby psychiczne i ciąża. Również przewlekłe stosowanie innych leków należy omówić z lekarzem przed rozpoczęciem terapii.

Nadzór lekarza przy terapii amantadyną jest ponadto ważny, gdyż jak każdy lek również amantadyna jest obarczona ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Nie znaczy to jednak, że jej stosowanie jest niebezpieczne! Jakie objawy wymagają przerwania leczenia? Trzeba to zrobić, gdy pojawi się wczesna arytmia. Innymi działaniami niepożądanymi jest m.in. suchość w jamie ustnej (ważne jest zwiększenie podaży płynów), lekki niepokój, okresowe pobudzenie, zaburzenia snu (pomocne są leki nasenne).

Należy pamiętać, że skuteczność amantadyny jest zdecydowanie wyższa, gdy zostaje włączona w odpowiednim momencie, czyli możliwie jak najszybciej. Wczesna reakcja pozwala skrócić czas oddziaływania wirusa na organizm, a także ogranicza rozwój powikłań pocovidowych. Czy amantadynę można stosować, zanim zostanie zrobiony test? W zasadzie dr Bodnar zaleca wdrożenie leczenia, jeśli pojawiły się objawy wskazujące na zakażenie, nawet jeśli nie ma jeszcze wyniku testu. Natomiast pozytywny wynik jest wskazaniem do niezwłocznego podania amantadyny. Oczywiście leczenie można wdrożyć na każdym etapie choroby!

Schemat dawkowania chlorowodorku amantadyny (Viregyt-K)

Oto schemat dawkowania amantadyny opracowany przez dr. Bodnara na podstawie jego doświadczeń i obserwacji!

  • Wariant 1 – standardowe dawkowanie amantadyny

Leczenie należy rozpocząć od podwójnej dawki (200mg), następnie przyjmować co 6 godzin dawkę 100mg. Taki schemat (100mg co 6 godzin) stosować przez 48-72 godziny – w zależności od stanu pacjenta. Po tym czasie rozpocząć leczenie podtrzymujące – dobową dawkę zredukować do 200mg w dawkach podzielonych (2 x 100mg).

  • Wariant 2 – dawkowanie dla osób starszych ze zmniejszonym metabolizmem i osób do 40. roku życia

Leczenie należy rozpocząć od podwójnej dawki (200mg), następnie przyjmować co 8 godzin dawkę 100mg. Taki schemat (100mg co 8 godzin) kontynuować przez 2-3 dni. Po tym czasie rozpocząć leczenie podtrzymujące – dobową dawkę zredukować do 200mg w dawkach podzielonych (2 x 100mg). Wariant ten jest zalecany dla osób powyżej 70. roku życia, bowiem w tym okresie zwykle metabolizm wyraźnie zwalania. Ponadto ze względu na zgłaszane przez dotychczasowych pacjentów objawy jak: nadmierne pobudzenie i zaburzenia rytmu serca (efekt zwiększonej reaktywności układu współczulnego i przywspółczulnego) takie dawkowanie powinny stosować osoby do 40. roku życia. W tym wieku wydolność odpornościowa i immunologiczna jest nadal wysoka, więc niższe dawki będą wystarczające.

  • Wariant 3 – osoby powyżej 75. roku życia, chorzy bezobjawowi z dodatnim testem

Zalecane jest stosowanie amantadyny profilaktycznie przez 14 dni w dawce 100mg 2 razy na dobę.

Leczenie podtrzymujące – należy kontynuować dość długo, przy czym każdy leczony przypadek jest inny. W zależności od stanu pacjenta konieczne są mniejsze lub większe modyfikacje – dlatego ważny jest stały kontakt z pacjentem. Zasadniczo leczenie (od pierwszego dnia terapii) powinno trwać przynajmniej 7-8 dni, a w niektórych przypadkach nawet 10-14 dni (zależy to od czasu trwania choroby i momentu wprowadzenia leczenia amantadyną).

Co zrobić, gdy nie ma poprawy?

U większości pacjentów spektakularna poprawa i pełna stabilizacja następuje po 2-3 dobach leczenia. Jeśli nie widać takiej zmiany w stanie chorego, można mieć podejrzenia, że doszło już do powikłań (np. do rozwoju zapalenia płuc). Co wtedy? Konieczne są szczegółowe badania diagnostyczne płuc – osłuchanie płuc, ewentualnie RTG lub tomografia komputerowa i w razie potrzeby wprowadzenie antybiotyków (najlepiej kombinacji dwóch antybiotyków dożylnie lub domięśniowo).

Leczenie objawowe Covid-19

Trzeba jasno podkreślić, że amantadyna hamuje namnażanie wirusa, ale nie leczy objawów i powikłań, które rozwinęły się wskutek zakażenia SARS-CoV-2. Amantadynę należy traktować jako jeden z elementów leczenia – lek, który ma bezpośrednio uderzać w wirusa. Dodatkowo konieczne jest prowadzenie leczenia objawowego, które musi być dostosowane do występujących u danego pacjenta objawów (jeśli jest to wysoka gorączka, trzeba stosować leki przeciwgorączkowe) oraz antybiotykoterapii.

Szczegółowe informacje dotyczące schematu dawkowania amantadyny dostępne są na stronie internetowej przemyskiej Przychodni lekarskiej „Optima”. Tam też można znaleźć dużo więcej porad, a także relacje pacjentów, którzy zostali wyleczeni amantadyną i dzielą się swoimi doświadczeniami. Równocześnie należy pamiętać, że amantadyny próżno szukać w oficjalnych rekomendacjach postępowania u pacjentów covidowych, badania kliniczne nad jej jest wykorzystaniem w leczeniu Covid-19 nadal trwają!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

*

*