Oksytocyna a choroba Alzheimera

W ciele człowieka sterowaniem wieloma procesami zajmują się hormony. Jednym z nich jest oksytocyna, którą dobrze znają młode matki, ponieważ dla przyspieszenia akcji porodowej podawana jest ona rodzącym. Poza tym jest ona hormonem wywołującym w nas uczucie szczęścia, dobrego samopoczucia. Łączona jest z odczuwaniem miłości. Jednocześnie według naukowców właśnie oksytocyna może odegrać znaczącą rolę w tworzeniu leku na chorobę Alzheimera.

Mechanizm choroby Alzheimera

Pacjenci na całym świecie cierpią z powodu postępujących objawów choroby Alzheimera, na którą jak na razie nie ma skutecznego lekarstwa. Jest ona podstępna i długo rozwija się całkiem niepostrzeżenie. W chorobie tej komórki nerwowe w mózgu pacjenta oraz połączenia występujące pomiędzy nimi ulegają stopniowej degradacji, co objawia się poważnymi zanikami pamięci, aż w końcu całkowitą jej utratą. Mechanizm ten przyczynia się do deficytów intelektualnych, pogarszania się zdolności motorycznych i komunikacyjnych chorego. Można odnieść wrażenie, że cofa się on w rozwoju, traci nabyte przed laty umiejętności i staje się zależny od opiekunów.

oksytocyna a choroba Alzheimera

Jak ustalili lekarze, jedną z głównych przyczyn choroby Alzheimera jest gromadzenie się białka nazywanego amyloidem β (Aβ) w skupiskach wokół neuronów w mózgu. Taka sytuacja powoduje, że neurony te nie mogą być tak aktywne, jak do tej pory.

Potencjał neuronów w przekazywaniu sygnałów, jakie niezbędne są w procesach fizycznych i myślowych, maleje wraz ze zwiększeniem agregacji wspominanego białka w hipokampie – głównym ośrodku ludzkiego uczenia się i pamięci mózgu. Obniża się przy tym tzw. plastyczność synaps, czyli specyficzna cecha neuronów, która wpływa na rozwój funkcji uczenia się i poznawania w hipokampie. Rola Aβ w wywoływaniu pamięci poznawczej i deficyty intelektualne pozwoliły na wypracowanie nowej metody leczenia choroby Alzheimera.

Ułatwienie w leczeniu chorych na Alzheimera

Czy oksytocyna stanie się lekiem na Alzheimera? Według odkrycia naukowców z Japonii, którzy wypowiedzieli się o nim na łamach „Biochemical and Biophysical Research Communication” ten hormon miłości ułatwia leczenie choroby Alzheimera. Zespół pod kierownictwem prof. Akiyoshi Saitoh z Uniwersytetu Nauk w Tokio, przyjrzał się bliżej działaniu oksytocyny. Badania wykazały, że hormon ten odgrywa pewną rolę w regulacji uczenia się i pamięci. W badaniach na myszach wykazali oni, że amyloid β działający na hipokamp gryzonia powoduje osłabienie zdolności sygnalizacyjnych neuronów. Jednak w dalszym etapie testów po podaniu myszom oksytocyny wzrosły zdolności sygnalizacyjne. To pozwala przypuszczać, że hormon ten może odwrócić upośledzenie plastyczności synaptycznej, a tym samym odwrócić degradację komórek mózgowych pacjentów chorujących na Alzheimera.

Naukowcy z Tokio przeprowadzili serię eksperymentów by zbadać wpływ oksytocyny na mózg. W normalnych warunkach hormon ten powoduje wiązanie się ze specjalnymi strukturami w błonach komórek mózgowych – w receptorach. Naukowcy sztucznie je zablokowali i sprawdzili, czy oksytocyna będzie w stanie odwrócić indukowane przez Aβ zaburzenia plastyczności synaptycznej bez wiązania się z tymi receptorami. Wykazano, że oksytocyna ułatwia pewne czynności chemiczne ważne dla wzmocnienia potencjału neuronalnego sygnalizacji i tworzenia wspomnień. Sama oksytocyna jednak nie ma wpływu na plastyczność synaps w hipokampie, ale w jakiś sposób jest jednak w stanie odwrócić złe skutki oddziaływania Aβ. Po kolejnej serii badań będzie już można ocenić, czy oksytocyna zostanie włączona do leczenia pacjentów chorujących na chorobę Alzheimera.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

*

*