Nowy lek na alzheimera zatwierdzony

Choroba Alzheimera dotyka w przeważającej liczbie przypadków seniorów. Odbiera sprawność umysłową pacjentom, a przez lata potrafi rozwijać się bez wyraźnych, specyficznych objawów. Dla lekarzy wyzwaniem jest nie tylko odpowiednie diagnozowanie alzheimera, ale również zapewnienie chorym skutecznego leczenia. Może się to zmienić za sprawą nowego leku, który właśnie został zatwierdzony przez FDA. Jak działa? Dla kogo jest przeznaczony?

Obiecujący lek na alzheimera

Lecanemab – tak nazywa się nowy lek na alzheimera, który zyskał aprobatę Amerykańskiej agencji ds. Żywności i Leków (FDA). To farmaceutyk który został już dopuszczony do obrotu, choć nie obeszło się bez sporych kontrowersji, z uwagi na fakt, że tylko nieliczni chorujący będą mieli szansę go otrzymać.

Nowy lek na alzheimera

Czym jest Lecanemab? Otóż to przeciwciała monoklonalne, których zadaniem jest redukcja form beta-amyloidów. To inaczej białka, które są przyczyną występowania zaburzeń poznawczych i w konsekwencji ich obecność prowadzi do rozwoju u pacjenta choroby alzheimera.

Wyniki badań klinicznych nad lekiem na alzheimera

Czy lek Lecanemab jest skuteczny? Na to wskazują wyniki przeprowadzonych badań klinicznych. W ciągu 18 miesięcy testów, jakim poddano chorych, w trakcie których otrzymywali Lecanemab, zanotowano o 27 proc. wolniejsze tempo pogarszania się funkcji poznawczych niż w grupie testowej biorącej placebo. W badaniach wzięły udział osoby z łagodnym otępieniem, które nie mają poważnych problemów z samodzielnym funkcjonowaniem.

Jednocześnie, co bardzo istotne, w związku z przyjmowaniem Lecanemab pacjenci zgłaszali liczne działania niepożądane. Niestety, w dwóch przypadkach okazały się one poważne, a wręcz zagrażały życiu.

Czy Lecanemab jest skuteczny?

Z uwagi na poważne i licznie występujące działania niepożądane przy zastosowaniu leku na alzheimera, eksperci chcieli zablokować jego wprowadzenie do obrotu. Jednak mimo wszystko FDA zatwierdziło go, na dodatek w trybie przyspieszonym. Wszystko dlatego, że już po 6 pierwszych miesiącach badań nad jego skuteczności większość testujących lek zauważało wyraźne efekty jego zażywania. Nie uzyskano jak dotąd w żadnych badaniach nad potencjalnymi lekami na chorobę alzheimera takich rezultatów.

Należy podkreślić, że Lecanemab, który jest wynikiem wieloletnich badań prowadzonych przez japońsko-amerykańskie konsorcjum firm Eisei oraz Biogen, nie jest lekiem na alzheimera stricte w rozumieniu tego słowa. Nie wyleczy chorych, ale może zdecydowanie spowolnić rozwój choroby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

*

*