Nowa terapia genowa

Naukowcy wciąż opracowują nowe metody leczenia różnego rodzaju nowotworów. Jedną z nich jest technika terapii genowej. Nowa technika leczenia ma wykorzystywać egzosomy. Czym one są i w przypadku jakich chorób mogą okazać się pomocne?

Podstawy nowej techniki terapii genowej

Nowa technika leczenia z zakresu terapii genowej wykorzystuje egzosomy. Są to mikropęcherzyki błonowe pełne bioaktywnych cząsteczek, które są w trybie ciągłym uwalniane przez komórki i służą do komunikacji między nimi. To kuliste nanopęcherzyki błonowe, zawierające cząsteczki pośredniczące w wymianie informacji oraz w transporcie różnych składników między komórkami. Egzosomy potrafią indukować wiele różnych procesów.

Właśnie one stały się więc obiektem badań naukowych, w których badacze przekształcili egzosomy w nanocząsteczki, które niosą w sobie materiał genetyczny zdolny zahamować rozwijającego się raka. Nie pierwszy raz egzosomy stały się obiektem badań naukowych, bowiem są one coraz częściej testowane jako biologiczne nośniki leków.

Badania naukowców

Badacze z Ohio State University pracują nad wykorzystaniem egzosomów do dostarczania odpowiednio skonstruowanej kombinacji genów bezpośrednio do komórek rakowych w mózgu. Miałoby to mieć na celu zablokowanie ich namnażanie się w organizmie chorego.

Metoda terapii genowej z wykorzystaniem egzosomów ma polegać na zmobilizowaniu w pierwszej kolejności dojrzałych komórek macierzystych do wydalenia milionów egzosomów ze swojego wnętrza, a następnie na umieszczeniu w tych nanopęcherzykach odpowiedniego zestawu genów supresyjnych, tj. hamujących rozwój danego rodzaju nowotworu. Tak opracowane nanocząsteczki można by wstrzyknąć do krwi chorego, a one same będą wiedzieć, w których częściach ciała zadziałać.

Nanotransfekcja tkanek

Metoda ta korzysta z nanotransfekcji tkanek. Urządzenie służące do nanotransfekcji tkanek zostało opracowane kilka lat temu na Uniwersytecie Stanowym Ohio. Skonstruowano jednocześnie tzw. nano-chip, który inicjuje leczenie uszkodzonych organów za jednym dotknięciem. Można wykorzystać taką technikę leczenia do naprawy uszkodzonej tkanki lub przywrócenia odpowiednich funkcji starzejącym się organom.

Naukowcy wymyślili inną możliwość wykorzystania prezentowanej technologii. Chcą wykorzystywać egzosomy do przenoszenia zmodyfikowanego genetycznie materiału do komórek położonych w różnych częściach ciała. Naukowcy mają nadzieję, że dostarczanie materiału biologicznego wprost do mózgu będzie pomocne w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Parkinson i Alzheimer.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

*

*