Nie potrafię udzielić pierwszej pomocy – jeśli zrobię to nieumiejętnie czy poniosę jakieś konsekwencje?

Wielu sytuacjom w życiu każdego z nas towarzyszyła możliwość zapoznania się z zasadami udzielenia pierwszej pomocy. Począwszy od podstaw na lekcjach w szkole, w późniejszych latach na szkoleniach BHP przed rozpoczęciem pracy, i w końcu każdy, kto starał się o prawo jazdy musiał przejść przez ten kurs. Mieliśmy okazję w tych co najmniej trzech sytuacjach zapoznać się z teorią udzielenia pierwszej pomocy, jak również uczyć się praktyki ćwicząc na manekinach, odgrywając scenki przykładowych zdarzeń. Czy to znaczy że każdy z nas w naturalny sposób będzie wiedział co zrobić? Czy w przypadku bycia świadkiem lub uczestnikiem wypadku będziemy potrafili zareagować jak należy? A jeśli zrobimy coś nie tak, postąpimy nieumiejętnie, poniesiemy jakieś konsekwencje?

Pierwsza pomoc – definicja 

Zacząć należy od zrozumienia pojęcia pierwsza pomoc. Jest to dość ważne, gdyż, jak nietrudno się domyśleć, zdecydowana większość z nas, słysząc to określenie, ma przed oczami wyżej wymienione scenki, w trakcie których uczono nas reanimacji, sztucznego oddychania, pozycji bezpiecznej itp., itd. 

A ile dziś z tego pamiętamy? Zakładamy, że dodatkowo znajdując się w stresującej sytuacji utrudniającej nam skupienie się, zrobimy coś źle bądź swoją próbą pomocy tylko pogorszymy sytuację. 

I tu Was uspokajam. Pierwsza pomoc z definicji jest to zbiór czynności w razie wypadku lub urazu wykonywane w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowanie niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej. Dużo informacji na ten temat znajdziecie w artykule: https://mubi.pl/poradniki/pierwsza-pomoc-na-drodze/

Zrealizować możemy to na różne sposoby, uwzględniając okoliczności wypadku czy zdarzenia tak, aby nasze czynności związane z niesieniem pomocy dążyły do usunięcia lub chociaż zmniejszały ryzyko niebezpieczeństwa, które bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu osoby poszkodowanej. Sposób pomocy jak i charakter naszych działań uzależnione są od warunków wypadku lub zdarzenia. Przede wszystkim to określenie sytuacji poszkodowanej osoby, rodzaju niebezpieczeństwa, które grozi jego życiu lub zdrowiu, stan naszej wiedzy i kwalifikacji oraz środki pomocy jakimi w danym momencie dysponujemy. To mogą być proste czynności, tak aby tej pomocy mógł udzielić każdy z nas. Może to być chociażby umożliwienie skorzystania z telefonu, wezwanie pogotowia, przeniesienie bądź pomoc w przeniesieniu osoby poszkodowanej w bezpieczne miejsce, czy na przykład udostępnienie swojego samochodu dla przewiezienia potrzebującej tego osoby. 

Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy – artykuły prawne 

Wiedząc już co możemy zrobić, jak się zachować i jak postąpić, zrozumieć należy, że, będąc sytuacji, która wymagać będzie od nas udzielenia osobie poszkodowanej pomocy, takiej pomocy będziemy musieli udzielić. Mowa tu o obowiązku udzielenia pierwszej pomocy, który to obowiązek uregulowany jest prawem. Zapisy te znajdują się w Kodeksie DrogowymKodeksie Wykroczeń jak i Kodeksie Karnym, gdyż nieudzielenie pomocy osobie tego potrzebującej jest przestępstwem i podlega karze.

O przestępstwie zapisanym w Kodeksie Karnym mówimy w momencie, gdy osoba będąca świadoma grożącego niebezpieczeństwa innej osobie nie podejmie żadnych działań zmierzających do usunięcia niebezpieczeństwa. 

Niezależnie od sytuacji, przez którą znajdziemy się w centrum wydarzeń (jesteśmy sprawcą wypadku, braliśmy udział w wypadku czy jesteśmy świadkami wypadku) naszym obowiązkiem jest udzielić pomocy osobie poszkodowanej lub wymagającej pomocy. A skoro mowa o wypadku drogowym, trochę więcej szczegółów i regulacji obowiązku udzielenia pomocy i konkretnych czynności z tym związanych, znajdziemy w Kodeksie Drogowym. Artykuł 44 precyzuje, że kierujący ma obowiązek zatrzymać pojazd tak, aby nie powodować zagrożenia ruchu drogowego, zapewnić bezpieczeństwo w miejscu wypadku i usunąć pojazd tak, aby nie powodował zagrożenia i tamowania ruchu, jeśli nie ma zabitego lub rannego. Priorytetem jest oczywiście udzielenie pomocy ofiarom, a także wezwanie odpowiednich służb porządkowych. Działania te oczywiście może podjąć nie tylko kierujący pojazdem, ale także np. pasażerowie samochodu.

Należy również zaznaczyć, że w Kodeksie Karnym pojawia się zapis, który zwalnia nas z obowiązku udzielenia pomocy tylko w szczególnych przypadkach. Po pierwsze, w sytuacji, gdy my sami chcąc udzielić pomocy, znaleźlibyśmy się w bezpośrednim niebezpieczeństwie zagrażającym naszemu życiu lub zdrowiu, czy też narazilibyśmy na to niebezpieczeństwo inne osoby. Po drugie, jeśli niezbędna pomoc osobie poszkodowanej wiązałaby się z poddaniem tej osoby zabiegowi lekarskiemu. Po trzecie, jeśli istnieje możliwość udzielenia niezwłocznej pomocy ofierze ze strony organów do tego przeznaczonych. 

Wierzę, że wszystkie zawarte w artykule informacje pomogą Wam i będą przydatne, w momencie gdy wiedza ta okaże się potrzebna w realnej sytuacji. 

Pamiętajcie o bezpieczeństwie. 

Nie bójcie się nieść pomoc, może się okazać, że od Waszej reakcji w pierwszych sekundach zależeć będzie pozytywny finał zdarzenia. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

*

*