Nanocząsteczka – nowy lek na raka

Nanotechnologia to przyszłość nowoczesnego leczenia pacjentów z różnego rodzaju nowotworami. Polscy badacze opracowali metodę celowanej aplikacji leków onkologicznych przy wykorzystaniu rozwiązań z zakresu nanotechnologii. Na czym to polega i czy jest to początek tworzenia skutecznego leku na raka?

nanocząsteczka lekiem na raka

Badania nad nanotechnologią

Zespół badaczy pracujących w Narodowym Instytucie Leków oraz na Uniwersytecie Warszawskim wspólnie opracował nową metodę polegającą na celowej aplikacji leków onkologicznych, co stało się możliwe przy zastosowaniu rozwiązań zaliczanych do nanotechnologii. Podjęli eksperymenty, które polegały na podawaniu leków za pośrednictwem dwuwarstwowych pęcherzyków fosfolipidowych, które w sposób precyzyjny dostarczały substancje organiczne do komórek nowotworowych. To spowodowało zwiększenie skuteczności podjętej terapii.

Czy powstanie polski, skuteczny lek na raka?

Terapia onkologiczna cały czas się rozwija. Powstają coraz to nowe metody leczenia i leki, które pozwalają zwalczać nowotwory różnego rodzaju. Polskim badaczom udało się stworzyć lek celowany, innowacyjny, który w sposób selektywny oddziałuje wyłącznie na komórki nowotworowe. Przy okazji jest to bezpieczny lek, zwłaszcza w porównaniu ze standardowymi lekami, jakie dotychczas stosowane są w terapiach przeciwnowotworowych.

Lek na raka właściwie już powstał i jest dziełem wspólnych wysiłków naukowców z Narodowego Instytutu Leków i Uniwersytetu Warszawskiego. Dokonali oni ważnego odkrycia, mianowicie potwierdzili, że jednoczesne podanie pacjentowi choremu na raka dwóch substancji organicznych stosowanych w terapiach onkologicznych przynosi skutki w postaci szybszego zmniejszania się guza nowotworowego. Przy tym zauważono, że taka terapia wywiera mniejszy negatywny wpływ na komórki zdrowe, które w czasie np. chemioterapii są skutecznie niszczone. Odkrycie to jest wynikiem wspólnie prowadzonych od dekady prac badawczych i eksperymentów.

Jak wygląda nowy lek na raka?

Lek na raka jest rozwiązaniem celowanym, w którym naukowcy połączyli substancję standardowo stosowaną przy chemioterapii z drugą substancją uznaną za obiecującą. To doksorubicyna stosowana w terapiach przeciwnowotworowych i sulforafan, nowy składnik będący substancją organiczną pozyskiwaną głównie z roślin krzyżowych.

Wszystko to zostało zamknięte w specjalnym nośniku leków, który jest wprowadzany bezpośrednio do komórki chorej. W komórce nowotworowej pozostaje on na długo, dzięki czemu ma przedłużone działanie i może efektywniej niszczyć raka, oszczędzając inne komórki sąsiadujące. Efekt synergii przy połączeniu ze sobą doksorubicyny i sulforafanu powoduje, że zwiększa się dwukrotnie tempo zwalczania nowotworu. Taki lek na raka precyzyjnie dostarcza substancje aktywne do komórek nowotworowych. Stało się to możliwe dzięki nanotechnologii. Naukowcy zastosowali w roli nośnika substancji aktywnych dwuwarstwowe pęcherzyki fosfolipidowe o rozmiarze dopasowanym do wielkości porów naczyń krwionośnych komórek nowotworowych.

Pod koniec 2019 roku UW i NIL utworzyły spółkę spin-off OncoBoost, która zajmie się komercjalizacją nowego leku na raka. Wprowadzenie celowanych leków onkologicznych wykorzystujących nanotechnologiczne nośniki substancji aktywnych niestety może zająć jeszcze do 10 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

*

*