Milowy krok naukowców w modyfikowaniu ludzkich embrionów

Czy modyfikowanie embrionów człowieka jest etyczne? Czy rzeczywiście naukowcy mają prawo zmieniać coś, co natura daje każdej parze? Okazuje się, że podejmowane są już takie działania, których celem jest wykluczenie poważnych chorób, na jakie chorują już noworodki lub dzieci w łonie matki.Badania w USA

W Oregon Health and Science University w USA przeprowadzono daleko idące badania i eksperymenty, które miały na celu zmodyfikowanie ludzkiego embrionu w taki sposób, aby wyeliminować gen, odpowiedzialny za dziedziczną chorobę serca.

Do tego celu wykorzystano metodę CRISPR. Znana jest ona nie od dziś i została wynaleziona na gruncie biotechnologii. Ta metoda jest wykorzystywana do modyfikacji ludzkiego genomu, a enzym Cas9 stosowany w niej, pozwala wycinać nieprawidłowe fragmenty DNA.

W badaniach w Stanach Zjednoczonych posłużono się CRISPR/Cas9 do naprawienia zmutowanego genu, który wywołałby u noworodka wrodzoną chorobę – kardiomiopatię przerostową serca, która jest poważna i nieuleczalna.

Za pomocą Cas9 wycięto zmutowany fragment DNA embriona ludzkiego, a następnie zastąpiono go prawidłowo działającym genem MYBPC3. Eksperyment ten przeprowadzono na najwcześniejszym etapie procesu zapłodnienia, w momencie formowania się zarodka z dopiero co połączonej komórki jajowej i plemnika. Już wcześniej prowadzono podobne badania, choć moment zastosowania metody CRISPR przypadał na kilkanaście godzin, po zapłodnieniu komórki jajowej.

Co dalej?

Pomimo faktu, że zmodyfikowany przez naukowców ludzki zarodek był gotowy do wszczepienia do macicy kobiety, z „wyleczonych” zarodków nie urodziły się dzieci. Eksperyment bowiem przerwano na tym etapie. Edytowanie genu, jak nazywana jest metoda poprawiania DNA ludzkich zarodków, jest kontrowersyjna, choć naukowcy są zgodni, że ma ona przed sobą świetlaną przyszłość. Naukowcy poczynili kolejny krok, jakże ważny w inżynierii genetycznej.

Wywołało to jednak dyskusję na temat tego, czy metoda CRISPR rzeczywiście może być tak skuteczna, aby wyeliminować na etapie formowania zarodka dużo częściej występujące wady genetyczne, m.in. wadę genu BRCA. Konieczne jest wprowadzenie regulacji prawnych i ram prowadzenia badań genetycznych oraz działań wykluczających wadliwe geny u poczętych dzieci. W przeciwnym przypadku ta obiecująca metoda leczenia może przejść do obszaru nieregulowanego, co groziłoby wieloma negatywnymi konsekwencjami. Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

*

*