Milowe kroki w leczeniu raka płuc

Diagnoza: rak płuc – takie słowa od lekarza każdego roku słyszy około 15 tys. osób w Polsce. Jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy w naszym kraju u mężczyzn i drugi co do częstości występowania u kobiet. Ten rodzaj nowotworu zalicza się do chorób o słabych rokowaniach. W Polsce 5 lat po zdiagnozowaniu tej choroby przeżywa niewiele ponad 10 proc. chorych. Nadzieję na skuteczne leczenie dają wyniki badania KEYNOTE-24 nad pembrolizumabem.

Na czym opierały się badania?

Onkolodzy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Genewie w Szwajcarii podjęli się badania nad leczeniem nowotworu płuc. To rak o najbardziej niekorzystnym rokowaniu, który niestety cechuje się wysoką śmiertelnością. Powoli zaczyna się on stawać chorobą przewlekłą, co jest przełomem w jego leczeniu.

Wszystko dzięki opracowaniu nowych leków, w ramach onkoimmunoterapii. Wykonano badania KEYNOTE-24 nad pembrolizumabem, które wykazały, że w podgrupie chorych z wysokim poziomem receptora PD-L1 immunoterapia przynosi lepsze efekty niż chemioterapia. Zapewnia lepszą jakość życia i wydłuża je. Jest mniej toksyczna na przykład od chemioterapii.

leczenie raka płuc

Czym różni się onkoimmunoterapia od innych metod leczenia?

Dotychczas rak płuc najczęściej leczony był chirurgicznie i z zastosowaniem chemioterapii. Natomiast onkoimmunoterapia działa zupełnie inaczej. Nie zwalcza samego nowotworu, ale mobilizuje układ odpornościowy do walki z nim. Nie można jeszcze stwierdzić, aby była ona w 100 procentach skuteczna u wszystkich pacjentów, ale istnieje ich liczna grupa, która świetnie odpowiada na takie leczenie. Onkoimmunoterapia prowadzi u nich do przekształcenia raka płuc w chorobę przewlekłą. Niektórych chorych można nawet wyleczyć.

Odsetek 5-letniego przeżycia całkowitego wzrósł o 5 proc., prawdopodobnie do 20 proc., co oznacza, że 1 na 5 pacjentów ze stwierdzonym przerzutowym rakiem płuc może po 5 latach pozostać przy życiu. Badanie KEYNOTE-24 nad pembrolizumabem wykazało, że u chorych z bardzo wysokim poziomem ekspresji receptora PD-L1 immunoterapia przynosi znacznie lepsze efekty niż chemioterapia.

Kolejne testy

Przeprowadzono również badanie KEYNOTE-189 z udziałem pacjentów z niepłaskonabłonkowym rakiem płuca, u których wykorzystano terapię skojarzoną: klasyczną chemioterapię i immunoterapię. W ramach immunoterapii w raku płuca zastosowano pembrolizumab, co zwiększyło skuteczność leczenia. Uzyskano lepsze wyniki przeżycia całkowitego, przeżycia wolnego od progresji choroby oraz zwiększył się odsetek pozytywnych odpowiedzi na leczenie.

W Stanach Zjednoczonych i w wielu innych krajach łączenie chemioterapii i immunoterapii jest już terapią standardową w leczeniu pacjentów chorych na raka płuc.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

*

*