Leczenie chłoniaka, nowa metoda wkrótce w Polsce

Chłoniaki są typem nowotworów złośliwych. Atakują układ limfatyczny, a patologiczny rozrost tkanek dokonuje się z wykorzystaniem limfocytów – białych krwinek. Choroba u pacjenta może mieć przebieg ostry lub przewlekły. W Polsce na chłoniaki choruje około 15 tys. osób. Wcześnie wykryte schorzenie tego rodzaju pozwala na skuteczne leczenie chłoniaka, ale często chłoniaki diagnozowane są zbyt późno. Ich leczenie być może będzie skuteczniejsze dzięki nowej metodzie przeciwnowotworowej – CAR-T. Na czym ona polega?

Powiększone węzły chłonne niepozornym objawem raka

Pamiętać należy, że chłoniaki mają wiele różnych odmian, a na schorzenie to zapada każdego roku około 7 tys. osób. Chłoniaki są chorobami układu odpornościowego. Mogą na nie zachorować zarówno ludzie młodzi, w wieku 20-30 lat, jak i seniorzy mający więcej niż 60 lat. Pierwszym, nieswoistym i często ignorowanym objawem wystąpienia schorzenia są powiększone węzły chłonne. Takie symptomy najczęściej oznaczają co prawda infekcję, ale jeśli po jej wyleczeniu stan ten się utrzymuje, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

nowa metoda leczenia chloniaka

Do innych objawów rozwijającego się u pacjenta chłoniaka mogą zaliczać się gorączka nietowarzysząca infekcji, osłabienie organizmu i wzmożona potliwość. Co zrobić, jeśli diagnoza chłoniaka się potwierdzi? Rozpocząć leczenie.

Terapia opornych w leczeniu chłoniaków

W ostatnich kilku latach pojawiają się coraz to inne metody leczenia nowotworów i choć nie wynaleziono jeszcze jednego, niezmiennie skutecznego leku na raka, to wiele metod leczenia daje nadzieję pacjentom na całkowite wyleczenie.

Podobnie może być w przypadku zastosowania nowej metody przeciwnowotworowej CAR-T, która ma pomagać w leczeniu jednej z odmian opornych na terapię chłoniaków. To immunoterapia stosowana w leczeniu chłoniaków rozlanych z dużych komórek B. Traktowana jest ona jako ostatnia deska ratunku dla chorych, u których zastosowanie innych metod leczenia nie dało rezultatów i doszło u nich do nawrotu choroby.

Metoda CAR-T jest zaawansowaną, spersonalizowaną technologią leczenia chorób hematoonkologicznych. W jej specyfice leży to, że jest przygotowywana indywidualnie dla każdego chorego. Ma na celu uaktywnienie na nowo układu immunologicznego, aby ten był w stanie podjąć efektywną walkę z komórkami nowotworowymi. W terapii tej nie podaje się leków przeciwnowotworowych długofalowo, jak np. przy chemii. To jednorazowa metoda leczenia.

Metodę tę po raz pierwszy zastosowano w 2012 roku w Filadelfii w USA podczas leczenia opornej na terapie ostrej białaczki limfoblastycznej. Dotychczasowe badania wskazują, że leczenie chłoniaka przynosi rezultaty u większości chorych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

*

*