Kwarantanna, nadzór epidemiologiczny, izolacja – strategie w walce z koronawirusem

Wraz ze wzrostem ryzyka zachorowania na COVID-19 – zespół chorobowy wywołany przez wirus koronawirus – do słownika codziennego zagościły, takie terminy jak: kwarantanna, nadzór podczas kwarantanny, dozór epidemiologiczny, izolacja. Co oznaczają te terminy i jakie ograniczenia nakładane są na osoby objęte nadzorem?

Wirus SARS-Cov-2 i COVID-19

Wirus SARS-Cov-2 od początku 2020 roku paraliżuje życie ludzi na całym świecie, a choroba, którą wywołuje – COVID-19 to temat tak zajmujący, że nie znika z codziennych rozmów, wiadomości prasowych i telewizyjnych. Dodatkowo wyraźny podział opinii publicznej na koronawsceptyków i koronaentuzjastów zaognia się i niczym polityka poróżnia nawet bliskich sobie ludzi. Od momentu wykrycia pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w marcu 2020r. nieustannie zmieniają się przepisy, obostrzenia, strategie mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń. Osoby chore na COVID-19 uskarżają się na objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem. Chorobie mogą także towarzyszyć bóle mięśni i zmęczenie oraz utrata smaku i węchu.

kwarantanna koronawirus

Izolacja, kwarantanna i nadzór epidemiologiczny – strategie w walce z koronawirusem

Zabiegi mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, które zostały wprowadzone w naszym kraju, mają na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa, że osoby już zakażone będą mogły zarażać innych. W dużym uproszczeniu izolację stosuje się wobec grupy osób, u których stwierdzono chorobę, kwarantannę stosuje się wobec osób, które miały styczność z osobą zakażoną koronawirusem i są narażone na zachorowanie, natomiast nadzór stosuje się wobec osób, które nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą zarażoną, ale przebywały z nią w tej samej przestrzeni np. w pracy.

Co znaczy, że ktoś jest objęty nadzorem epidemiologicznym?

Nadzór epidemiologiczny zawsze odbywa się w porozumieniu ze służbami sanitarnymi i po przeprowadzonym wywiadzie epidemiologicznym. Nadzorem epidemiologicznym objęte mogą zostać osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu z nosicielem koronawirusa, ale np. pracowały w tym samym budynku, chodziły to tej samej szkoły. Osoby objęte nadzorem zobowiązane są do regularnego sprawdzania temperatury ciała (pomiar 2 razy dziennie) oraz ograniczenie spotkań i nieuzasadnionych wyjść z domu. Nadzór epidemiologiczny trwa 10 dni w tym czasie należy informować pracowników inspekcjo sanitarnej o swoim stanie zdrowia.

Kwarantanna

Obecnie najczęściej stosowanym środkiem prewencyjnym jest kierowanie osób, które miały styczność z nosicielem koronawirusa na kwarantannę domową. Nadzór podczas kwarantanny sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Kwarantanną objęte są osoby, które miały kontakt z nosicielem koronowirusa lub z osobą chorą na COVID-19, ale nie są chore – nie mają objawów. Jeśli na kwarantannę kierowana jest jedna osoba, a w miejscu odbywania kwarantanny są inni domownicy, wówczas także oni objęci są nadzorem. Podczas odbywania kwarantanny nie wolno pod żadnym pozorem opuszczać miejsca zamieszkania oraz przyjmować gości. Nadzór podczas kwarantanny trwa obecnie 10 dni, a w czasie trwania kwarantanny zalecane jest zainstalowanie aplikacji „Kwarantanna domowa” oraz przyjmowanie kontroli policji – najczęściej funkcjonariusz policji przed wizytą kontaktuje się z osobą objętą kwarantanną telefonicznie i prosi o podejście do okna wszystkich osób będących pod nadzorem. Podczas kwarantanny możliwe jest też wykonanie testu na koronawirusa, jeżeli tak zdecyduje Sanepid.

Izolacja

Izolacją objęci są pacjenci, u których potwierdzono chorobę zakaźną. Głównym zadaniem izolacji jest odseparowanie osób zdrowych od osób zakażonych z jednoczesnym nadzorowaniem stanu zdrowia pacjenta i wdrożeniem ewentualnego leczenia. Osoby chore, które przebywają w izolacji, mogą pozostawać pod opieką w swoich domach – jeśli ich stan zdrowia na to pozwala, w szpitalach lub w innych wyznaczonych placówkach opieki zdrowotnej – szpitale jednoimienne. Czas trwania izolacji zależy od stanu zdrowia osoby chorej (objawów klinicznych COVID-19) oraz decyzji lekarza pierwszego kontaktu, lub innego lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w szpitalu albo w izolatorium.

Autor: tech.farm. Anna Bawer

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

*

*