Immunoterapia przełomem w leczeniu raka

Naukowcy nie ustają w poszukiwaniu skutecznych metod leczenia raka. Do praktyki leczniczej i terapeutycznej wprowadzana jest obecnie nowa metoda – immunoterapia chorób nowotworowych. Niewykluczone, że będzie ona przełomem w onkologii.Terapia CAR-T

Układ odpornościowy pełni zdaniem naukowców bardzo ważną funkcję w leczeniu różnych schorzeń. Powinien zareagować na pojawienie się komórek nowotworowych, ale z niewiadomych przyczyn tak się nie dzieje. Natomiast badacze testują nową metodę leczenia, nazywaną terapią CAR-T, która opiera się na przeprogramowaniu komórek odpornościowych chorego. Taki zabieg uaktywnia układ immunologiczny na tyle, że jest on w stanie lepiej rozpoznawać i zwalczać komórki nowotworowe.

Z wykorzystaniem terapii CAR-T można już leczyć m.in. ostre białaczki limfoblastyczne i limfocytowe, a także chłoniaki złośliwe B-komórkowe. Lekarze nie powiedzieli w tej kwestii jeszcze ostatniego słowa. Mają nadzieję, że kolejne testy z wykorzystaniem terapii CAR-T przyniosą rewelacyjne wyniki, które pozwolą na rozszerzenie zakresu jej wykorzystywania terapeutycznego.

Kolejne testy

Na świecie trwają obecnie próby kliniczne z użyciem terapii CAR-T z ukierunkowaniem na leczenie innych chorób nowotworowych. Testowana jest ona w odniesieniu do leczenia szpiczaka mnogiego, raka płuc, raka piersi, guzów trzustki, czy glejaka wielopostaciowego, który jest jednym z najgroźniejszych pierwotnych nowotworów mózgu.

Nobel za terapię na raka

W tym roku w październiku za odkrycie metody leczenia chorób nowotworowych CAR-T przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. Tym, co wyróżnia tę metodę, jest fakt, że terapia przygotowywana jest indywidualnie dla każdego pacjenta. Polega na pobraniu od chorego limfocytów T, które są komórkami odpornościowymi. Są one następnie zamrażane i w warunkach laboratoryjnych modyfikowane. Modyfikacja prowadzi do przeprogramowania ich działania przy użyciu unieszkodliwionych uprzednio wirusów HIV, zawierających gen kodujący receptor CAR. To wszystko prowadzi do tego, że zmodyfikowane limfocyty rozpoznają komórki nowotworowe i są w stanie je zniszczyć.

Komórki limfocytów typu T w metodzie CAR-T, po przeprogramowaniu, są podawane pacjentom po chemioterapii. W organizmie pacjenta rozpoznają one komórki nowotworowe i przyłączają się do nich, doprowadzając w krótkim czasie do ich śmierci.

Mówi się, że jest to całkowicie unikalna metoda leczenia, adresowana do tych pacjentów onkologicznych, dla których współczesna medycyna nie znała dotychczas ratunku. Ocenia się, że w przypadku np. ostrej białaczki metoda CAR-T może doprowadzić do wyleczenia, a u innych pozwoli ona na przeprowadzenie z powodzeniem przeszczepu szpiku kostnego od obcego dawcy. Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

*

*