ENBREL

  • Postać: Rotwór do wstrz.,w amp.- strzyk. 25 mg lub 50 mg, proszek i rozp. Do sporz. roztw. do wstrz. 25 mg lub 50 mg
  • Rodzaj: Lek
  • Kategoria: Dermatologia nogi skóra Układ kostny

Wskazania ENBREL

ENBREL wykorzystywany jest podczas leczenia reumatyzmu bądź łuszczycy u dorosłych o nasileniu zarówno przeciętnym jak i ciężkim (kuracja metotreksatem niewystarczająca); ostrego, aktywnego i postępującego zapalenia stawów u osób dorosłych (brak kuracji metotreksatem); aktywnego obejmującego wiele stawów zapalenia idopatycznego stawów u osób w wieku 4-17 lat (niewrażliwych bądź nietolerujących metotreksat); aktywnego i postępującego łuszczycowego zapalenia stawów (kuracja lekami przeciwreumatycznymi niewystarczająca) i ostrego, aktywnego zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

Działanie ENBREL

Preparat należy do grupy leków selektywnych immunosupresyjnych. Etanercept zatrzymuje łączenie się TNF z jego wierzchnimi receptorami komórkowymi TNFR, dzięki czemu spełnia zadanie profilaktyczne, bo zapobiega reakcji komórkowej będącej w zależności od TNF, przez co TNF przestaje być biologicznie czynny. Etanercept powoli przenika z miejsca iniekcji, w związku z czym jego najwyższe stężenie we krwi obserwuje się po upływie blisko 48 godzin od momentu zastosowania.

Dawkowanie ENBREL

– preparat przeznaczony do stosowania podskórnie
– kuracja preparatem powinna przebiegać pod nadzorem lekarza specjalisty, posiadającego doświadczenie w zakresie tego typu przypadków, który indywidualnie do każdego pacjenta ustala odpowiednią dawkę leku.
 

Przeciwwskazania ENBREL

– bardzo często obserwuje się infekcje (np. górnych i dolnych dróg oddechowych bądź moczowych), reakcje miejscowe
– często występują objawy alergiczne, tworzenie się autoprzeciwciał, swędzenie, podwyższona temperatura ciała
– niezbyt często mają miejsce poważne infekcje (np. zapalenie płuc), choroba śródmiąższowa płuc, małopłytkowość, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka
– rzadko pojawia się gruźlica, niedokrwistość, zaburzenia hematologiczne, ostre stany alergiczne, wzrost aktywności enzymów wątrobowych, drgawki, przypadki zespołów demielinizacyjnych, podostry toczeń skóry