Dławica podczas wysiłku – czym są mostki mięśniowe?

Ból w klatce piersiowej zawsze jest zjawiskiem niepokojącym, skłaniającym do złożenia wizyty kardiologowi. Zwykle spodziewamy się choroby niedokrwiennej serca na tle miażdżycy, więc nietuzinkowe rozpoznania często nas zaskakują. Czym jest mostek mięśniowy? Czym skutkuje ich obecność? Jakie konsekwencje dla pracy serca mogą mieć mostki mięśniowe? Jak rozpoznać dławicę spowodowaną mostkami mięśniowymi? W jaki sposób można leczyć taką postać dławicy?mostek mięśniowy, dławicaCzym jest mostek mięśniowy?

Serce zaopatrywane jest w tlen i substancje odżywcze przez tętnice wieńcowe. Mostek mięśniowy to wada wrodzona, stanowiąca pasmo mięśnia sercowego, które przechodzi nad tętnicą wieńcową. Najczęściej te anomalie lokalizują się nad gałęzią międzykomorową przednią. W czasie skurczu serca, mostek również się kurczy, zamykając światło naczynia i blokując dostawę niezbędnych produktów do komórek mięśnia sercowego. W trakcie rozkurczu mostki mięśniowe nie zaburzają przepływu krwi.

Czym skutkuje obecność mostków mięśniowych?

W związku z tym, iż mostki mięśniowe w czasie skurczu serca blokują przepływ przez tętnicę wieńcową, powstają dolegliwości typowe dla niedokrwienia mięśnia sercowego, a mianowicie ból dławicowy. Ból ten jednak jest o tyle charakterystyczny, że pojawia się w czasie wysiłku fizycznego. Wynika to z tego, iż w czasie aktywności, serce kurczy się częściej i silniej, a co za tym idzie, wykazuje większe zapotrzebowanie na tlen oraz produkty odżywcze. Z tego powodu bardziej dotkliwie niż w spoczynku odczuwa ograniczenia ich dostawy.

Jakie konsekwencje dla pracy serca mogą mieć mostki mięśniowe?

U większości chorych przebieg tego schorzenia jest łagodny i pozbawiony powikłań, jednak ryzyko zawału mięśnia sercowego, powstania groźnych zaburzeń rytmu czy nagłego zgonu sercowego jest zdecydowanie większe niż u osób zdrowych. Nie należy bagatelizować tej anomalii i jak najszybciej po rozpoznaniu poddać się terapii.

Jak rozpoznać dławicę spowodowaną mostkami mięśniowymi?

  • Podstawą wdrożenia diagnostyki są dolegliwości zgłaszane przez chorego,a mianowicie bóle dławicowe związane z aktywnością fizyczną.
  • Postawienie diagnozy umożliwia badanie obrazowe tętnic odżywiających serce, tętnic wieńcowych, czyli tak zwana koronarografia. Wynik informujący o zamknięciu światła naczynia w czasie skurczu bądź o tak zwanym zjawisku „dojenia”, czyli wyciskaniu zawartości naczynia, podczas kurczenia się serca to podstawa rozpoznania choroby.
  • Czasami dodatkowo wykonuje się wewnątrznaczyniowe badanie ultrasonograficzne, tak zwany IVUS, by dokładniej przyjrzeć się tętnicy wieńcowej.

W jaki sposób można leczyć taką postać dławicy?

Na początku zwykle rozpoczyna się leczenie od farmakoterapii, a mianowicie leków blokujących receptory beta bądź blokujących kanały wapniowe. W przypadku nieskuteczności tej formy kuracji, wdraża się postępowanie inwazyjne. Może ono polegać na wszczepienie stentu do uciskanej tętnicy, na przecięciu mostka mięśniowego, czyli miotomii, bądź na poprawie przepływu w naczyniach za pomocą by-passów.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

*

*