Czym jest badanie CRP? Poznaj normy CRP

Diagnostyka medyczna to prężnie rozwijająca się dziedzina nauki, która stanowi podstawę rozpoznawania i leczenia wielu schorzeń. Często proste badanie jest w stanie wykryć chorobę, a co za tym idzie, uratować zdrowie i życie! Jednym z takich testów jest badanie CRP, czyli oznaczanie poziomu białka C-reaktywnego we krwi. Badanie CRP umożliwia rozpoznanie stanu zapalnego w organizmie.

CRP – co to jest?

Skrót CRP pochodzi z języka angielskiego – C Reactive Protein – i dokładnie oznacza białko C-reaktywne. Jest to jedno z najbardziej czułych białek tzw. ostrej fazy. Laikowi niewiele to mówi, więc upraszczając, białko to jest markerem (wskaźnikiem) stanu zapalnego toczącego się w organizmie, zaliczane jest do elementów nieswoistej odpowiedzi odpornościowej. Poziom białka CRP we krwi ulega zwiększeniu w kilka godzin po pojawieniu się czynnika zapalnego, jest dowodem na reakcję obronną organizmu na zagrożenie. Białko CRP jest wytwarzane głównie w wątrobie (w mniejszej ilości w komórkach tłuszczowych i w ścianach naczyń krwionośnych) pod wpływem cytokin zapalnych. Stwierdzenie podniesionego stężenia CRP we krwi wskazuje na potencjalny stan zapalny, badanie nie wskazuje jednak jego dokładnego źródła lub przyczyny.

badanie crp

Na czym polega badanie CRP? Normy CRP we krwi

Próbkę krwi żylnej niezbędną do badania należy pobrać ze zgięcia łokciowego (krew nie musi być pobierana na czczo). Oprócz standardowych testów CRP laboratoria wykorzystują także testy wysokiej czułości HS-CRP, co pozwala wykrywać naprawdę niskie stężenia białka CRP, a także wahania jego poziomu, stąd też duże znaczenie tego badania nie tylko w diagnostyce chorób, ale i w monitorowaniu postępów w leczeniu. Ogólnie w przypadku zdrowego człowieka za normę przyjmuje się stężenie CRP oscylujące na poziomie poniżej 5mg/l. Nie jest to jednak wartość stała dla wszystkich, przy ustalaniu normy dla danej osoby należy brać pod uwagę czynniki, które mają wpływ na poziom białka C-reaktywnego we krwi, są to – wiek, rasa, płeć, masa ciała, aktywność fizyczna, palenie papierosów, ciąża, choroby przewlekłe (np. nadciśnienie tętnicze), przyjmowanie niektórych leków (m.in. niesteroidowe leki przeciwzapalne, fibraty, statyny), a także preparatów z magnezem. Zwykle wartość powyżej 10mg/l stanowi podstawę do przeprowadzenia dalszej diagnostyki, może bowiem wskazywać na początek stanu zapalnego. Ciekawostką jest fakt, że na rynku dostępne są testy do samodzielnego wykonania (Test CRP-Screen marki LabHome), które w warunkach domowych pozwalają określić stężenie białka CRP we krwi. Test ten przeznaczony jest do samokontroli – wykrywania stanów zapalnych i rozróżniania podłoża infekcji.

Badanie CRP: interpretacja wyniku

Prawidłowa interpretacja wyniku może zostać przeprowadzona wyłącznie przez lekarza po uwzględnieniu wszystkich czynników, które mogłyby mieć wpływ na wynik badania (m.in. ogólny stan zdrowia, tryb życia, przebyte choroby, przyjmowane leki). Kluczowy w tym procesie jest szczegółowy wywiad lekarski! A czego dokładnie można dowiedzieć się z przeprowadzonego badania CRP? Wysokość stężenia białka C-reaktywnego we krwi pozwala z wysokim prawdopodobieństwem wskazać rodzaj infekcji lub choroby, z którą zmaga się organizm. Stężenie białka CRP powyżej 500mg/l jest charakterystyczne dla infekcji bakteryjnej (bakterie Gram-ujemne np. Escherichia coli, Salmonella, Helicobacter pylori); około 100mg/l – dla zakażeń bakteryjnych (bakterie Gram-dodatnie np. paciorkowce, gronkowce, prątki gruźlicy) i zakażeń pasożytniczych; około 50mg/l – dla zakażeń wirusowych. Wartości bardzo wysokie, przekraczające nawet 1000mg/l wskazują na nowotwory złośliwe (głównie nowotwory układu krwiotwórczego). Badanie stężenia białka C-reaktywnego stanowi pierwsze rozpoznanie potencjalnego zagrożenia i pozwala skierować dalszą diagnostykę w odpowiednim kierunku.

Kiedy wykonuje się badanie CRP?

Zadaniem badania CRP jest wykrycie ewentualnego stanu zapalnego w organizmie, przez co test ten ma bardzo szerokie zastosowanie w diagnostyce ogólnej. Jako wskazania do jak najszybszego wykonania badania wymienia się: podejrzenie ostrego bądź przewlekłego stanu zapalnego, a także podejrzenie uszkodzenia tkanek. Badanie CRP najczęściej przeprowadza się, gdy istnieją przesłanki do stwierdzenia rozwoju różnego rodzaju zakażeń – bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych, grzybiczych (w celu określenia przyczyny infekcji), a także chorób autoimmunologicznych, zapalenia jelit, ostrego zapalenia trzustki, zawału serca oraz w przypadku podejrzenia nowotworów. Za pomocą badania białka C-reaktywnego można również monitorować stopień nasilenia stanu zapalnego i uszkodzenia tkanek oraz skuteczność prowadzonego leczenia niektórych schorzeń. Badanie CRP to swoiste narzędzie kontroli kondycji pacjentów z przewlekłymi stanami zapalnymi, chorobami o podłożu reumatycznym, urazami, uszkodzeniami mięśnia sercowego oraz chorobami nowotworowymi. Pomocniczo badanie poziomu białka C-reaktywnego stosuje się w wykrywaniu zakażeń pooperacyjnych, ostrych zakażeń u noworodków i dzieci, ponadto jest ono wczesnym prognostykiem odrzucenia przeszczepu. Specjaliści uważają, że badanie CRP pozwala oceniać ryzyko rozwoju chorób serca oraz ryzyko wystąpienia tzw. incydentów sercowo-naczyniowych, w tym udaru niedokrwiennego, zawału mięśnia sercowego, nagłej śmierci sercowej.

Badanie stężenia białka CRP to test wykorzystywany w diagnostyce wielu schorzeń, który wykrywa chorobę na jej wczesnym etapie, często przed pojawieniem się objawów. Umożliwia również ocenę ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

*

*