CINIE 50. 100

  • Postać: 50 lub 100 mg x 2 bądź 6 tabl.
  • Rodzaj: Lek
  • Kategoria: Przeciwbólowe

Wskazania CINIE 50. 100

Preparat wskazany jest przy leczeniu ataków migrenowych zarówno z aurą jak i bez aury.

Działanie CINIE 50. 100

Działa wybiórczo i przeciwstawnie do receptora naczyniowego 5HT1. Wywołuje przede wszystkim skurcz naczyń wewnątrzczaszkowych oraz blokowanie aktywności nerwu trójdzielnego. Pierwsze reakcje organizmu zauważalne są już po 0,5 godziny po zastosowaniu preparatu w dawce 100 mg. Po zażyciu doustnym dość dobrze przenika z przewodu pokarmowego.

Dawkowanie CINIE 50. 100

– preparat przeznaczony do stosowania doustnego
– przeważnie zaleca się dawkę 50-100 mg/24h
– przy braku reakcji na lek nie należy stosować kolejnej dawki (podczas tego samego napadu).
 

Przeciwwskazania CINIE 50. 100

– często pojawia się dzwonienie w uszach, zawroty w głowie, poczucie senności, wzrost ciśnienia tętniczego, nagłe zaczerwienienie, torsje, mdłości, uczucie ciężkości, ból, uczucie ciepła, ucisku bądź napięcia, osłabienie, zmęczenie
– bardzo rzadko występują objawy uczuleniowe, nieprawidłowe wyniki badań funkcjonowanie wątroby, drgawki, dystonia, drżenie, częstoskurcz, nadmierne bicie serca, problemy ze wzrokiem (niedowidzenie) i inne