Bezsenność jednym z czynników ryzyka rozwoju cukrzycy

Nawet 45 proc. ludzi na świecie i co druga osoba w Polsce ma problemy ze snem. Bezsenność z kolei jest jednym z czynników ryzyka rozwoju cukrzycy, jak potwierdzają to naukowcy. Dlaczego brak snu w jakikolwiek sposób może zwiększyć prawdopodobieństwo na zachorowanie pacjenta na cukrzycę typu 2?

Nowe odkrycia naukowców

Grupa naukowców z Uniwersytetu Karolinska w Szwecji przeprowadziła badania dotyczące wpływu bezsenności na rozwój cukrzycy. Badania te wykonano z wykorzystaniem techniki zwanej randomizacją mendlowską (MR). To metoda, która wykorzystuje obserwację i zastępuje czasami badania eksperymentalne. W metodzie MR naukowcy wykorzystują zmienność genów, których funkcje są już powszechnie znane, ale bada się związek przyczynowy pomiędzy różnymi modyfikowalnymi czynnikami ryzyka a zdrowiem.

bezsenność w cukrzycy

Autorzy badania, którego wyniki zamieszczono w czasopiśmie „Diabetologia”, objęli nim 1360 artykułów i metaanaliz znajdujących się w bazie PubMed. Udało im się zidentyfikować 170 możliwych czynników ryzyka, z czego uwzględnionych zostało 97, czyli ponad połowa. Stały się one obiektem zainteresowania w analizie metodą MR, która umożliwiła wyodrębnienie 19 czynników ryzyka cukrzycy typu 2 oraz 15 czynników ochronnych.

Wnioski z analiz – bezsenność w cukrzycy

Osoby zmagające się z bezsennością są o 17 proc. bardziej narażone na rozwój cukrzycy typu 2 niż ci, którzy nie mają żadnych problemów ze snem. Na rozwój tego schorzenia oprócz bezsenności wpływ mogą mieć też depresja, nieunormowane ciśnienie krwi, palenie papierosów, picie kawy, wysokie stężenie aminokwasów, m.in. izoleucyny, waliny i leucyny we krwi, czy nieprawidłowa czynność wątroby. Przyczyniać się mogą do rozwoju cukrzycy ponadto wskaźnik masy ciała w dzieciństwie i w dorosłości, zbyt duży procent tkanki tłuszczowej i trzewna, czyli wewnętrzna masa tłuszczowa oraz tętno spoczynkowe i poziomy czterech kwasów tłuszczowych obecne we krwi pacjenta.

Z drugiej strony badaczom udało się wytypować czynniki, które w dużej mierze chronią pacjentów przed rozwojem cukrzycy typu 2. Funkcję ochronną wobec człowieka pełni obecność alaniny w osoczu, wysoki poziom tzw. dobrego cholesterolu i optymalny poziom cholesterolu całkowitego, poziom testosteronu, poziom globuliny wiążącej hormony płciowe czy masa urodzeniowa ciała i wzrost w wieku dorosłym. Dobry poziom witaminy D także wydaje się mieć przy tym znaczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

*

*