ACTELSAR

Podstawowe informacje
Nazwa:
ACTELSAR
Składniki:
Postać leku:
40 mg x 28 tabl.
Rodzaj preparatu:
Lek
Kategoria leku:

Wskazania:

ACTELSAR przeznaczony jest do stosowania w przypadku nadciśnienia tętniczego samoistnego.

Działanie:

ACTELSAR stanowi selektywnego antagonistę receptora angiotensyny II. Telmisartan zastępuje angiotensynę II z miejsc wiązania z podtypem AT1 receptora odpowiadającego za działanie angiotensyny II. Preparat nie działa przeciwstawnie do receptora AT1. Wybiórczo tworzy długotrwałe wiązanie z receptorem AT1. Lek powoduje ograniczenie poziomu aldosteronu, nie zatrzymuje czynności reninowej osocza i nie hamuje kanałów jonowych. Nie zatrzymuje czynności konwertazy angiotensyny czyli enzymu odpowiadającego również za procesy rozkładu bradykininy. W przypadku pacjentów z nadciśnieniem tętniczym preparat powoduje zmniejszenie ciśnienia skurczowego oraz rozkurczowego krwi, jednocześnie nie oddziałując na częstotliwość pracy serca. Po zastosowaniu doustnym pierwsze efekty obniżenia ciśnienia pojawiają się stopniowo po 3 godzinach. Największe rezultaty działania hipotensyjnego obserwuje się po 4-8 tygodniach. Po zastosowaniu doustnym lek w szybkim tempie, ale w różnym procencie przenika z przewodu pokarmowego. Preparat wydalany jest przede wszystkim dzięki aktywności układu pokarmowego.

Dawkowanie:

- preparat przeznaczony do stosowania doustnego
- przeważnie stosuje się dawkę 40 mg x 1/24h; w uzasadnionych przypadkach dawka może zostać zwiększona do 80 mg/24h.
 

Brak komentarzy
Tego artykułu jeszcze nie skomentowano. Bądź pierwszy...