TORECAN czopki

Podstawowe informacje
Nazwa:
TORECAN czopki
Składniki:
Postać leku:
6 czopków doodbytniczych
Rodzaj preparatu:
Lek
Kategoria leku:

Wskazania:

TORECAN jest preparatem przeznaczonym do stosowania w ramach leczenia i profilaktyki mdłości, torsji i zawrotów głowy o różnej etiologii.

Działanie:

TORECAN należy do kategorii preparatów przeciwwymiotnych. Zawiera pochodną fenotiazyny, która hamuje receptory dopaminergiczne. Lek działa przeciwwymiotnie oddziałując na ośrodek wymiotny w tworze siatkowatym rdzenia przedłużonego i na chemoreceptorową strefę powodującą odruch wymiotny w IV komorze mózgowej. W wyniku hamowania tych struktur dochodzi do przerwania eferentnych sygnałów stymulujących efektory, które uczestniczą w procesie wymiotnym. Przypuszcza się, że lek zatrzymuje także aferentne impulsy wegetatywnego poprzez nerw błędny. Efekt przeciwwymiotny pojawia się 0,5 godziny po zastosowaniu preparatu i utrzymuje się blisko 4 godzin. Lek ponadto oddziałuje na ośrodki koordynacji w tworze siatkowym, współdziałające przy koordynacji równowagi ciała za pomocą uzgadniania aferentnych bodźców błędnika, co odpowiada za właściwości przeciw zawrotom głowy. Po zastosowaniu preparat dobrze przenika z przewodu pokarmowego. Najwyższe stężenie obserwuje się po upływie 2-4 godzin od zastosowania. Przemiany metaboliczne zachodzą w wątrobie. Proces wydalania odbywa się dzięki aktywności nerkowej.

Dawkowanie:

- preparat przeznaczony do stosowania doustnego
- przeważnie zaleca się u osób dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia 1-3 czopki/24h.

Brak komentarzy
Tego artykułu jeszcze nie skomentowano. Bądź pierwszy...