PERAZIN

Podstawowe informacje
Nazwa:
PERAZIN
Składniki:
Postać leku:
25 mg x 10 tabl., 100 mg x 30 tabl.
Rodzaj preparatu:
Lek
Kategoria leku:

Wskazania:

PERAZIN jest preparatem przeznaczonym do stosowania w przypadku różnych form schizofrenii i ostrych zaburzeń psychotycznych przebiegających z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej, manii oraz urojeń.

Działanie:

PERAZIN należy do kategorii preparatów neuroleptycznych. Mechanizm działania perzyny opiera się przede wszystkim na zatrzymującym oddziaływaniu na receptory dopaminergiczne ośrodkowego układu nerwowego. Hamuje receptory postsynaptyczne i zatrzymuje wydzielanie oraz wychwyt przez komórki nerwowe dopaminy. Preparat neutralizuje stopień intensywności symptomów takich jak urojenia i omamy dzięki temu, że zatrzymuje receptory dopaminergiczne D2. Ponadto lek wpływa też na rozluźnienie mięśni szkieletowych i w niewielkim stopniu działa przeciwhistaminowo. Po zastosowaniu doustnym w szybkim tempie przenika z przewodu pokarmowego, a najwyższe stężenie we krwi obserwuje się po upływie blisko 2-4 godzin od czasu użycia leku. Procesy metaboliczne perzyny zachodzą w wątrobie. Proces wydalania możliwy dzięki aktywności nerek.

Dawkowanie:

- preparat przeznaczony do stosowania doustnego
- na początku u osób dorosłych zaleca się dawkę wynoszącą 50-100 mg/24h, później stopniowo zwiększając ją do 300-600 mg/24h, najwyższa dawka wynosi 800 mg/24h
- w ramach podtrzymania stosuje się 75-300 mg/24h.

Brak komentarzy
Tego artykułu jeszcze nie skomentowano. Bądź pierwszy...