Tu jesteś: Zdrowe Wiadomości

Termin ważności recept

dodano: 11-03-2012 - sofista

Wydawane przez lekarzy recepty mają określony termin ważności. Po jego upłynięciu, apteka albo zrealizuje receptę na 100%, czyli wyda lek bez refundacji, a jeśli na dany farmaceutyk będzie wymagana recepta, odmówi jego sprzedaży.

Przeterminowanie recept
Recepty, podobnie jak pewne urzędnicze zaświadczenia, mogą ulec przedawnieniu. Dokładne terminy ważności recept lekarskich można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie recept lekarskich.

Generalnie, termin realizacji recepty przez pacjenta nie może przekroczyć 30 dni od chwili jej wystawienia. Data recepty jest umieszczona na każdym druku. Jeśli recepty są wystawiane na kolejne trzy miesięczne kuracje, wspominany 30-dniowy termin ich realizacji jest liczony od naniesionej na recepcie daty realizacji. Przepis ten nie znajduje zastosowania w niektórych przypadkach.
 
Recepty mogą mieć krótszy lub dłuższy termin ważności w przypadku:
·         Recept na antybiotyki oraz recept wystawionych w ramach pomocy doraźnej, np. przez pogotowie ratunkowe lub szpital – ważność takich recept wynosi 7 dni od daty ich wystawienia,
·         Recept na leki lub wyroby medyczne, które trzeba sprowadzić z zagranicy dla użytkowników indywidualnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach – ważność takiej recepty wynosi maksymalnie 120 dni od daty jej wystawienia,
·         Recept na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjenta – ważność recepty wynosi 90 dni od daty jej wystawienia.
 
Bieg terminu ważności recepty zawsze rozpoczyna się następnego dnia po jej wystawieniu.
 
Wystawca recepty
Termin ważności recepty zmienia się w zależności od okoliczności i osoby wystawcy recepty. Dłuższy termin ważności mają te recepty, które zostały wystawione przez lekarzy w przychodniach lekarskich i gabinetach prywatnych, a krótsze – recepty wystawione przez oddział ratunkowy.
 
Różowe recepty
Recepty wydawane na odmiennych, różowych drukach, dotyczą preparatów farmaceutycznych zawierających substancje odurzające z grupy I-N lub substancje psychotropowe z grupy II-P. Muszą być one zrealizowane maksymalnie w ciągu 14 dni od ich wystawienia. Taka recepta będzie ważna wyłącznie do godziny 24. ostatniego dnia. (Aktualizacja 2013) - obecnie taki druk recepty nie jest już różowy, ale ważność to nadal 14 dni.

 Brak komentarzy
Tego artykułu jeszcze nie skomentowano. Bądź pierwszy...